Een Balancing Service Provider worden

Elia sluit contracten voor balanceringsdiensten af via een algemene raamovereenkomst die zowel betrekking heeft op de aankoop als de levering.

Elia koopt balanceringsdiensten aan via Europese openbare aanbestedingsprocedures. Elia publiceert alle wettelijk vereiste documenten op de relevante Europese websites. Op het einde van elk jaar publiceert Elia een Periodieke Indicatieve aankondiging (Periodic Indicative Notice - PIN) met een beschrijving van de aan te kopen diensten voor het volgende jaar.

Procedure voor systeemkwalificatie

Producten die volgens een systeemkwalificatieprocedure worden aangekocht, vallen onder de algemene raamovereenkomsten die meerdere jaren kunnen bestrijken. Aankopen (voor eender welke duur) worden georganiseerd in het kader van de geldende algemene raamovereenkomsten. Elke partij die balanceringsdiensten wil leveren, moet een gekwalificeerde aanbieder worden.

Wij wijzen erop dat Elia vandaag de dag het CIPU-contract hanteert om niet-gereserveerde flexibiliteit te gebruiken voor de balanceringsdiensten van de productie-eenheden waarvoor het CIPU-contract geldt. Deze balanceringsdiensten zijn momenteel uitgesloten van de algemene raamovereenkomst waarvan hier sprake is.


1 Gekwalificeerd dienstverlener worden

 • Een partij moet een aanvraag indienen om een gekwalificeerde aanbieder te worden alvorens de algemene raamovereenkomst te tekenen. Potentiële aanbieders kunnen een aanvraag indienen door Elia een ingevuld aanvraagformulier en de vereiste beëdigde verklaring voor de betrokken dienst toe te sturen. Na ontvangst van deze documenten heeft Elia twee weken om de kandidatuur goed te keuren of te verwerpen.

  Kandidaten kunnen worden geweigerd op basis van specifieke uitsluitingscriteria, zoals faillissementen, gerechtelijke veroordelingen. Elia zal de kandidaten ook vragen om een financiële screening te ondergaan(dit is doorgaans een financieel verslag opgesteld door een onafhankelijk evaluatiebureau dat rekening houdt met balansen, liquiditeitsratio’s, solvabiliteit, enz.).

  Relevante documenten voor stap 1

2 Ondertekening van de algemene raamovereenkomst

 • Aanbieders die wensen deel te nemen aan een veiling moeten uiterlijk op de dag voordat ze een bod kunnen indienen de algemene raamovereenkomst ondertekenen .

  Relevante contractdocumenten voor stap 2

3 Prekwalificatie van leveringspunten


 • Afhankelijk van het product wordt voor elk leveringspunt een prekwalificatieprocedure gevraagd om te garanderen dat de dienst correct zal worden geleverd. De specifieke procedures die voor elk product moeten worden gevolgd, zijn beschreven in de respectieve documenten van de algemene raamovereenkomst.

  Relevante technische documentatie voor stap 3

4 Bieden op korte termijn veilingen

5 Leveren

 • Een BSP moet voor dag D flexibiliteit aanbieden die minstens overeenstemt met de capaciteit die in de veiling is gecontracteerd voor de betrokken leveringsperiode. Een BSP kan bovendien vrije flexibiliteit voor balanceringsdiensten aanbieden.

  Pagina over Netgegevens - BalanceringsactiveringenDeze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.