Een Outage Planning & Scheduling Agent worden

De verantwoordelijkheden van Outage Planning Agents(OPA's) en Scheduling Agents (SA's) zijn respectievelijk vastgelegd in het OPA-contract en het SA-contract.

OPA contract en SA contract

Elia regelt de coördinatie van de technical facilities:

  • via het OPA-contract (contract voor de Verantwoordelijke van de niet-beschikbaarheidsplanning) voor het niet-beschikbaarheidsplanningsproces en 
  • via het SA-contract (contract voor de Programma-Agent) voor de programmering- en redispatchingprocessen.

De technical facilitiesdie in aanmerking komen voor deze contracten, zijn vooral technical facilitiesmet een maximumvermogenvan 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net of op een Gesloten Distributiesysteem (CDS – Closed Distribution System) dat aangesloten is op het Elia-net . Ook andere technical facilities kunnen worden opgenomen in die contracten, overeenkomstig de voorwaarden van de SA- en OPA-contracten, om door Elia te worden gecoördineerd (dat gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als de ondertekening van een OPA contract en/of SA contract een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).

Overeenkomstig het Gedragscode (artikel 243) blijft de BRP, tijdens een overgangsperiode die duurt tot aan de implementatie van de tweede fase van het iCAROS-ontwerp, standaard de rollen van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zicht nemen. De precieze voorwaarden voor de aanstelling van de Outage Planning Agent en de Scheduling Agent worden respectievelijk beschreven in de OPA- en SA-contracten. 

Verandering in de toekomst

Het kader van de niet-beschikbaarheidsplanning, programmering en redispatching evolueert in de context van het iCAROS-programma en in overeenstemming met het nieuwe regelgevende kader at is vastgesteld in het Europees richtsnoer betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen.

Contact
Iedereen die nieuwe eenheden wil aansluiten op het net of de mogelijkheid daartoe wil onderzoeken, kan terecht bij de Key Account Managers voor een OPA contract en SA contract.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.