Een Outage Planning & Scheduling Agent worden

De verantwoordelijkheden van Outage Planning Agents(OPA's) en Scheduling Agents (SA's) zijn respectievelijk vastgelegd in het OPA-contract en het SA-contract, dat de BRP heeft afgesloten.

OPA contract en SA contract

Elia regelt de coördinatie van de technische eenheden:

  • via het OPA-contract (contract voor Outage Planning Agents) voor het niet-beschikbaarheidsplanningsproces en 
  • via het SA-contract (contract voor Scheduling Agents) voor de scheduling- en redispatchingprocessen.

De technische eenheden die in aanmerking komen voor deze contracten, zijn vooral productie-eenheden met een geïnstalleerde capaciteit van 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net. Ook andere productie-eenheden kunnen worden opgenomen in die contracten om door Elia te worden gecoördineerd (dat gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als de ondertekening van een contract voor de Outage Planning Agent en/of voor de Scheduling Agent een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).

Voor alle betrokken technische eenheden in haar portefeuille neemt de Balance Responsible Party (BRP) de rol van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zich door het OPA contract en SA contract met Elia te ondertekenen.

Verandering in de toekomst

In de (nabije) toekomst zal Elia het OPA contract en het SA contract aanpassen. Dit kadert binnen de eerste fase van het iCAROS-programma en stemt overeen met het nieuwe regelgevende kader dat is vastgesteld in het Europees richtsnoer betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen.

Overeenkomstig het Federaal Technisch Reglement (artikel 377) blijft de BRP, tijdens een overgangsperiode die duurt tot aan de implementatie van de tweede fase van het iCAROS-ontwerp, standaard de rollen van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zicht nemen. De precieze voorwaarden voor de aanstelling van de Outage Planning Agent en de Scheduling Agent worden respectievelijk beschreven in de toekomstige OPA- en SA-contracten. 

Contact
Iedereen die nieuwe eenheden wil aansluiten op het net of de mogelijkheid daartoe wil onderzoeken, kan terecht bij de Key Account Managers voor een OPA contract en SA contract.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.