Een Outage Planning & Scheduling Agent worden

De verantwoordelijkheden van Outage Planning Agents en Scheduling Agents worden vandaag geregeld via het CIPU-contract, dat de BRP heeft afgesloten.

CIPU-contract

Momenteel regelt Elia de coördinatie van de assets (waaronder outage planning, scheduling en redispatching) via het CIPU-contract (Coordination of the Injection of Power Units).

De assets die in aanmerking komen voor een CIPU zijn vooral productie-eenheden met een geïnstalleerde capaciteit van 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net. Ook andere productie-eenheden kunnen opgenomen worden in een contract om door Elia te worden ingeschakeld (dit gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als een contract voor coördinatie een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).

Voor alle betrokken assets in haar portefeuille neemt de Balance Responsible Party (BRP) de rol van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zich door het CIPU-contract met Elia te ondertekenen.

Verandering in de toekomst

In de (nabije) toekomst zal Elia het CIPU-contract vervangen. Dit kadert binnen het iCAROS-programma en stemt overeen met het nieuwe regelgevende kader dat is vastgesteld in het Europees richtsnoer betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen.

Overeenkomstig het Federaal Technisch Reglement (artikel 377) zal Elia tegen eind 2019 voorstellen indienen voor de contracten met daarin de Voorwaarden voor de Outage Planning Agent en voor de Scheduling Agent, die ze ter goedkeuring aan de regulator zal voorleggen. Het CIPU-contract blijft van kracht totdat deze voorstellen zijn goedgekeurd.

Tijdens een overgangsperiode tot de implementatie van het iCAROS-ontwerp blijft de BRP de rol van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zich nemen. Daarna zullen in overeenstemming met het nieuwe ontwerp nieuwe voorwaarden worden bepaald voor de aanstelling van de Outage Planning en Scheduling Agents.

Contact
Iedereen die nieuwe eenheden wil aansluiten op het net of de mogelijkheid daartoe wil onderzoeken, kan terecht bij de Key Account Managers voor een CIPU-contract.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd, behalve de cookies van analyse van het verkeer. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.