Een Outage Planning & Scheduling Agent worden

De verantwoordelijkheden van Outage Planning Agents en Scheduling Agents worden geregeld via het OPA contract en het SA contract, dat de BRP heeft afgesloten.

OPA contract en SA contract

Elia regelt de coördinatie van de assets (waaronder outage planning, scheduling en redispatching) via het OPA contract (contract voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning ) voor de outage planning en via het SA contract (contract voor de programma-agent) voor de scheduling en redispatching.

De assets die in aanmerking komen voor deze contracten zijn vooral productie-eenheden met een geïnstalleerde capaciteit van 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net. Ook andere productie-eenheden kunnen opgenomen worden in een contract om door Elia te worden ingeschakeld (dit gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als een contract voor coördinatie een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).

Voor alle betrokken assets in haar portefeuille neemt de Balance Responsible Party (BRP) de rol van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zich door het OPA contract en SA contract met Elia te ondertekenen.

Verandering in de toekomst

In de (nabije) toekomst zal Elia het OPA contract en het SA contract aanpassen. Dit kadert binnen de eerste fase van het iCAROS-programma en stemt overeen met het nieuwe regelgevende kader dat is vastgesteld in het Europees richtsnoer betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen.

Overeenkomstig het Federaal Technisch Reglement (artikel 377), tijdens een overgangsperiode tot de implementatie van de tweede fase van het iCAROS-ontwerp blijft de BRP de rol van Outage Planning Agent en Scheduling Agent op zich nemen. Vanaf de implementatie van de tweede fase van het iCAROS-ontwerp zullen in overeenstemming met het nieuwe ontwerp nieuwe voorwaarden worden bepaald voor de aanstelling van de Outage Planning en Scheduling Agents.

Contact
Iedereen die nieuwe eenheden wil aansluiten op het net of de mogelijkheid daartoe wil onderzoeken, kan terecht bij de Key Account Managers voor een OPA contract en SA contract.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.