Restoration Service Provider worden

Elia publiceert een aankondiging van opdracht voor de aankoop van hersteldiensten.

Elia volgt de Europese openbare aanbestedingsprocedures om hersteldiensten aan te kopen. Elia publiceert alle wettelijk vereiste documenten op de daartoe voorziene Europese websites. Elk jaar publiceert Elia op het einde van het jaar een Periodieke Indicatieve Aankondiging (Periodic Indicative Notice of PIN) waarin het de diensten vermeldt die het tijdens het volgende jaar zal aankopen.  


Procedure voor de aankondiging van een opdracht

Voor de producten die worden aangekocht via een aankondigingsprocedure stelt Elia specifieke contracten op.
Wanneer Elia een aanbesteding uitschrijft, publiceert ze een aankondiging van de opdracht om de betrokken partijen uit te nodigen om een offerte in te dienen. In de aankondiging worden de te volgen procedure en te bezorgen documenten beschreven.

1 Stap 1: Gekwalificeerd dienstverlener worden

 •  

  Voordat een marktpartij een offerte indient, moet zij een aanvraag indienen om gekwalificeerd dienstverlener te worden. Om zijn kandidatuur in te dienen moet een dienstverlener een behoorlijk ingevuld deelnemingsformulier en de verklaring onder ede naar Elia sturen met betrekking tot de te leveren dienst.

  Kandidaten worden van de selectieprocedure uitgesloten op basis van bepaalde criteria, in geval van faillissement, gerechtelijke veroordeling, enz. Elia zal de kandidaten ook financieel laten screenen (waarbij er doorgaans door een onafhankelijk evaluatiebedrijf een financieel verslag wordt afgeleverd dat rekening houdt met rekeningsaldo's, liquiditeitsratio's, solvabiliteit enz.).

  Relevante documenten voor stap 1

  Belangrijke datums RSP aanbesteding met levering in 2024-2026:

  • Publicatie oproep kandidaten: 19/06/2023
  • Uiterste datum voor het indienen van documenten: 24/07/2023
   

   

2 Stap 2: Offerte indienen voor de aanbesteding

 •  

  Na de kandidatenoproep, schrijft Elia een aanbesteding uit waaraan alleen gekwalificeerde kandidaten kunnen deelnemen. Alle relevante documenten worden samen met het contractvoorstel aan de kandidaten die aan de aanbesteding deelnemen gestuurd. Kandidaten die aan een aanbesteding wensen deel te nemen, moeten een offerte indienen in overeenstemming met de aanbestedingsinstructies.

  Relevante documenten voor stap 2

  Belangrijke datums RSP aanbesteding met levering in 2024-2026:

  • Elia stuurt uitnodiging naar geselecteerde kandidaten RSP 2024-2026: 31/07/2023
  • Uiterste datum voor het indienen van een offerte: 06/09/2023

3 Stap 3: Het contract ondertekenen

 •  

  Als gereguleerd bedrijf, moet Elia de goedkeuring vragen voor alle volumes en prijzen van de diensten die het wenst aan te kopen.

  Elia legt aan de Belgische Minister van Energie, Omgeving en Duurzame ontwikkeling en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de prijzen voor tegen welke het de ondersteunende diensten aankoopt.

  Zodra deze goedgekeurd zijn, gaat Elia voort met de toekenningsprocedure van de contracten.

4 Stap 4: Prekwalificeren voor een dienst

 •  

  Dienstverleners moeten bewijzen dat ze in staat zijn om de aangekochte diensten te leveren voor het begin van de leveringsperiode. De prekwalificeringsprocedures die specifiek betrekking hebben op de te leveren diensten worden beschreven in de contractuele documenten.

5 Stap 5: Leveren

 •  

  Als de dienstverlener de volledige offerteronde doorlopen heeft, begint hij de dienst te leveren bij de aanvang van de overeengekomen leveringsperiode.Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.