Aanleg en demontage van een luchtlijn

Elia neemt op haar werven de nodige maatregelen om de hinder voor de buurtbewoners te beperken en de omgeving te respecteren.

Fasering van de werken

In het kader van de aanleg en demontage van een luchtlijn verlopen de werken in twee afzonderlijke stappen om de bevoorrading en de betrouwbaarheid van het net te verzekeren. Daarom moet de nieuwe verbinding in gebruik genomen worden voordat de oude wordt afgebroken.


Stap 1: Aanleg van de nieuwe lijn

Stap 2: Demontage van de huidige lijn

Verloop van de werken

Respect voor de omwonenden en de omgeving is een prioriteit voor Elia. Hoewel elke werf bijzonder is en vooral bepaald wordt door het type infrastructuur, organiseert Elia haar werven altijd in samenwerking met de betrokken actoren (aannemer, gemeentediensten, politiezone, grondbezitters) en houdt ze geregeld contact met de omwonenden om hen over de vorderingen van de werken te informeren.

Tijdens de werken nemen wij een reeks maatregelen op drie belangrijke punten: veiligheid, lawaaibeperking en mobiliteitsbeheer.

 •    Beperken van de geluidshinder
  • De werken die geluidshinder veroorzaken, voeren we alleen tijdens de kantooruren uit, tenzij anders overeengekomen met de betrokken administraties als zij uitdrukkelijk de mobiliteitshinder wensen te beperken
  • De motoren van de werfvoertuigen draaien enkel wanneer het echt nodig is.
 •    Veiligheid op de werf
  • Tijdens de volledige duur van de werken zijn de werflocaties duidelijk afgebakend. Er is ook steeds een werfveiligheidscoördinator die waakt over het verloop van de werken.
  • We organiseren ook werfbezoeken voor de aannemers om de aandachtspunten met hen te bespreken (traject, afvalsortering, ...).
  • Tijdens de ontmanteling van de bestaande lijn plaatsen we veiligheidspoorten. Zo beschermen we tijdens het weghalen van de hoogspanningskabels de infrastructuur op het tracé (wegen en woningen).
 •    Mobiliteit
  • Als we voor de werken tijdelijk bepaalde wegen moeten afsluiten, voorzien we voldoende omleidingen en signalisatieborden in samenspraak met de lokale politie.
  • Ook installeren we werfborden in samenspraak met de politie. Hierop vermelden we de nodige informatie voor de bevolking (met name de start- en einddatum van de werken).
  • Elia let erop dat omwonenden toegang blijven hebben tot hun woning.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.