Aanleg van een ondergrondse verbinding

Op de werven stelt Elia alles in het werk om de hinder voor de buurtbewoners te beperken en de omgeving te respecteren.

Fasen van de werken

Over het algemeen voert Elia de installatiewerken van een nieuwe ondergrondse verbinding uit in zeven fasen.

 • Fase 1: Coördinatievergadering

  Elia organiseert de werken in overleg met het gemeentebestuur, de politie, de beheerders van de openbare ruimten en haar aannemers om de gevolgen voor de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken.

 • Fase 2: Plaatsbeschrijving

  Elia stelt met de overheidsdiensten en de aannemers een plaatsbeschrijving op (straten, wegen, enz. waar de lijn door loopt) en verbindt zich ertoe om na de werkzaamheden de infrastructuur te herstellen.

 • Fase 3: Plaatsing van signalisatie

  In overleg met de politiezones worden omleidingen en passende signalisatieborden voorzien.

 • Fase 4: Aanleg van de sleuf

  Er worden sleuven gegraven en versterkt over een lengte van ongeveer 1 km.
  In sommige gevallen moeten onder belangrijke kruispunten en verkeersassen of onder spoorlijnen tunnels worden geboord in plaats van open sleuven.

 • Fase 5: Trekken van de geleiders

  Daarna worden de kabels in de sleuf getrokken.

 • Fase 6: Herstelling van de wegen

  Na het plaatsen van de kabels worden de sleuven weer dichtgemaakt. Alles moet weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld zodat de omgeving er weer uitziet zoals tevoren.

 • Fase 7: Plaatsbeschrijving

  Net als bij het begin van de werken stelt Elia een nieuwe plaatsbeschrijving op samen met de bevoegde overheden en de aannemers om te verzekeren dat alles opnieuw in de oorspronkelijke staat werd hersteld.


Verloop van de werken

Respect voor de omwonenden en de omgeving is een prioriteit voor Elia. Hoewel elke werf bijzonder is en vooral bepaald wordt door het type infrastructuur, organiseert Elia haar werven altijd in samenwerking met de betrokken actoren (aannemer, gemeentediensten, politiezone, grondbezitters) en houdt ze geregeld contact met de omwonenden om hen over de vorderingen van de werken te informeren.
Tijdens de werken nemen wij een reeks maatregelen op drie belangrijke punten: veiligheid, lawaaibeperking en mobiliteitsbeheer.


 •    Beperken van de geluidshinder
  • De werken die geluidshinder veroorzaken, voeren we alleen tijdens de kantooruren uit, tenzij anders overeengekomen met de betrokken administraties als zij uitdrukkelijk de mobiliteitshinder wensen te beperken
  • De motoren van de werfvoertuigen draaien enkel wanneer het echt nodig is.
 •    Veiligheid op de werf
  • Tijdens de volledige duur van de werken zijn de werflocaties duidelijk afgebakend. Er is ook steeds een werfveiligheidscoördinator die waakt over het verloop van de werken.
  • We organiseren ook werfbezoeken voor de aannemers om de aandachtspunten met hen te bespreken (traject, afvalsortering, ...).
  • Tijdens de ontmanteling van de bestaande lijn plaatsen we veiligheidspoorten. Zo beschermen we tijdens het weghalen van de hoogspanningskabels de infrastructuur op het tracé (wegen en woningen).
 •    Mobiliteit
  • Als we voor de werken tijdelijk bepaalde wegen moeten afsluiten, voorzien we voldoende omleidingen en signalisatieborden in samenspraak met de lokale politie.
  • Ook installeren we werfborden in samenspraak met de politie. Hierop vermelden we de nodige informatie voor de bevolking (met name de start- en einddatum van de werken).
  • Elia let erop dat omwonenden toegang blijven hebben tot hun woning.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.