Avelgem-Avelin

Het versterken van de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstations Avelgem en Avelin.

Voorzien in toekomstige behoeften van elektriciteitsnet

De lijn Avelgem-Avelin is een bovengrondse 380kV-hoogspanningsverbinding die in de jaren ‘70 werd aangelegd. Het traject loopt van Avelgem tot de Belgische-Franse grens richting Avelin over een afstand van 23 km. Om te kunnen voorzien in de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet, zal Elia de bestaande hoogspanningslijn versterken. Van 2018 tot en met 2022 zal Elia de geleiders vervangen, de masten en hun funderingen verstevigen en de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation van Avelgem aanpassen.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Het vervangen en versterken van de geleiders is essentieel omwille van drie redenen:

  • Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid
   De versterking van de as Horta-Avelgem maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid in Europa en België.
  • Uitwisseling van energie op een Europese schaal
   De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en uit het buitenland te voorzien. Dat verbetert de internationale marktwerking verbetert en maakt de energieprijs concurrentiëler. De hoogspanningslijn Horta-Avelgem speelt in deze internationale opdracht een belangrijke rol.
  • Integratie van hernieuwbare energie
   De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om hernieuwbare energie, opgewekt door nieuwe productie-eenheden zoals windmolenparken op zee, beter op het net aan te sluiten.

 • texteTraject

  De lijn Avelgem-Avelin loopt van Avelgem tot de Belgisch-Franse grens richting Avelin over een afstand van 23 km. De hoogspanningslijn ligt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen en doorkruist zeven gemeenten: Avelgem, Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles, Pecq, Estaimpuis en Doornik.

Nieuws

19 december 2022

Einde van het project Avelgem-Avelin

Op 4 november hebben we de interconnectie met succes opnieuw onder spanning gebracht!
Nu kunnen Frankrijk en België tot 6 GW uitwisselen. 

28 juli 2021

Begin van de werkzaamheden aan de elektrische geleiders

De teams hebben met succes de werkzaamheden aan de masten en hun funderingen uitgevoerd. 


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.