Avelgem-Avelin

Het versterken van de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstations Avelgem en Avelin.

Voorzien in toekomstige behoeften van elektriciteitsnet

De lijn Avelgem-Avelin is een bovengrondse 380kV-hoogspanningsverbinding die in de jaren ‘70 werd aangelegd. Het traject loopt van Avelgem tot de Belgische-Franse grens richting Avelin over een afstand van 23 km. Om te kunnen voorzien in de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet, zal Elia de bestaande hoogspanningslijn versterken. Van 2018 tot en met 2021 zal Elia de geleiders vervangen, de masten en hun funderingen verstevigen en de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation van Avelgem aanpassen.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Het vervangen en versterken van de geleiders is essentieel omwille van drie redenen:

  • Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid
   De versterking van de as Horta-Avelgem maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid in Europa en België.
  • Uitwisseling van energie op een Europese schaal
   De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en uit het buitenland te voorzien. Dat verbetert de internationale marktwerking verbetert en maakt de energieprijs concurrentiëler. De hoogspanningslijn Horta-Avelgem speelt in deze internationale opdracht een belangrijke rol.
  • Integratie van hernieuwbare energie
   De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om hernieuwbare energie, opgewekt door nieuwe productie-eenheden zoals windmolenparken op zee, beter op het net aan te sluiten.

 • texteTraject

  De lijn Avelgem-Avelin loopt van Avelgem tot de Belgisch-Franse grens richting Avelin over een afstand van 23 km. De hoogspanningslijn ligt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen en doorkruist zeven gemeenten: Avelgem, Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles, Pecq, Estaimpuis en Doornik.

 • environnementOmgeving

  Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
  • Elia versterkt de funderingen van de masten met een geluidsarme techniek.
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
  • Landbouwers die schade ondervinden van de werken, worden passend vergoed zoals het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties omschrijft.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes

 • Planning
  • 2017: Kennisgeving MER, openbaar onderzoek en behandeling door MER-dienst.
  • 2017-2018: Aanvraag omgevingsvergunning. 
  • 2018: Aanpassingswerken aan hoogspanningsstation Avelgem.
  • Najaar 2018-2021: Masten en funderingen versterken.
  • 2020-2021: Geleiders vervangen.
 • docDocumenten

Nieuws

01 april 2019

Fase 1 is nog gaande

Sinds oktober 2018 hebben onze teams de masten en fundamenten van de Avelgem-Avelin-verbinding versterkt. Op 5 maart kwamen een aantal collega's van het projectteam naar de site om assemblagewerk bij te wonen.

01 oktober 2018

Elia verkrijgt omgevingsvergunning voor Avelgem-Avelin

Elia heeft vorige week een omgevingsvergunning ontvangen van de Vlaamse Regering voor het project Avelgem-Avelin (Vlaamse gedeelte). De vergunning heeft betrekking op de versterking van een bestaande 380kV-hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation van Avelgem en de grens van het Vlaamse en het Waalse Gewest.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies