Awirs-Rimière

Demontage van de 150 kV-luchtlijn (UL217)

De demontage van de bestaande 150 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations van Awirs en Rimière kadert in het globale herstructureringsproject van het Luikse hoogspanningsnet. 

 • texteIn het belang van de samenleving

  De veranderende behoeften van de economische sector in de regio en de toename van hernieuwbare energiebronnen maken een grondige revisie van het Luikse hoogspanningsnet noodzakelijk. Op deze manier kunnen we blijven voldoen aan de behoeften van de samenleving en de toekomstige energie-uitdagingen aanpakken.

  De 150 kV-verbinding tussen Awirs en Rimière heeft het einde van haar levensduur bereikt. De demontage van de verbinding wordt nu mogelijk dankzij de grote  herstructureringsprojecten van het Elia-net in de regio. 

 • texteTraject

  De 150 kV-verbinding tussen Awirs en Rimière, aangelegd in 1951, verbindt het onderstation van Awirs in Flémalle met dat van Rimière in de gemeente Neupré..

  Deze verbinding loopt door de gemeenten Flémalle, Engis en Neupré over een afstand van 5,9 km en bestaat uit 19 metalen vakwerkmasten (waarvan één reeds werd gedemonteerd).

  Daarnaast zullen nog drie masten binnen de zone van de hoogspanningsstation van Rimière worden gedemonteerd.

 • environnementOmgeving
  Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Elia zeer begaan met de huidige milieuproblematiek. Onze onderneming draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van haar net werkt zij nauw samen met de plaatselijke besturen, de buurtbewoners en alle lokale partners die betrokken zijn bij haar infrastructuurprojecten.

  Elia besteedt bijzondere aandacht aan de goede uitvoering van haar werven en aan de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor elke fase van de werkzaamheden worden procedures ingesteld om de impact op fauna, flora, mobiliteit en omwonenden te beperken.
 • Planning

  Er wordt een werf voorzien die zich verplaatst van de post Awirs (Flémalle) naar de post Rimière (Neupré). De eerste werken (demontage van de elektrische geleiders) starten in maart en zouden in het eerste halfjaar van 2022 moeten afgerond zijn (onder voorbehoud van eventuele omstandigheden buiten de wil van Elia). 
  De demontage en afvoer van de masten is voorzien voor later. Er volgt nog een mededeling over het begin van de werffase.

  De demontagewerken zullen in verschillende fasen plaatsvinden:

  • Eventuele snoeiwerken - Op sommige plaatsen langs het traject moet er mogelijk gesnoeid worden zodat de werfmachines makkelijker toegang hebben. Die werken zullen gebeuren in overleg met de eigenaars en uitbaters van de terreinen in kwestie. 
  • Aanleg van de toegangswegen - Elia zal een stand van zaken opmaken met de eigenaars/uitbaters van de betrokken terreinen. Nadien zullen er tijdelijke toegangswegen worden aangelegd om het rollend materieel door te laten dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Demontage van de geleiders  - De geleiders worden per lijngedeelte weggehaald en meteen opnieuw machinaal op een spoel gehaspeld. 
  • Demontage van de masten - Daarna worden de masten gedemonteerd en wordt het materiaal met vrachtwagens afgevoerd.
  • Verwijderen van de funderingen - De funderingen van de masten worden uit de grond gehaald en per vrachtwagen afgevoerd.
  • Herstellen van het terrein - Aan het einde van de werkzaamheden worden de tijdelijke toegangen verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Alle afval afkomstig van de werf wordt verzameld en naar de juiste stortplaatsen gebracht. Er wordt een finale stand van zaken opgemaakt.

  De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden, de toegangsmogelijkheden, het verkrijgen van plaatselijke vergunningen enz. 

  Naarmate de werkzaamheden vorderen, zal contact worden opgenomen met de omwonenden en zullen zij op de hoogte worden gehouden.

 • docInteractieve map
  Voor de exacte locatie van de te demonteren verbinding, zie deze link.

 • docDocumenten

Nieuws

Awirs-Rimiere

06 december 2022

Volgende stap van de demontage 

In februari zijn we begonnen met de demontage van de verbinding tussen de hoogspanningsposten van Awirs (Flémalle) en Rimière (Neupré). 
Nu alle elektrische geleiders zijn ontmanteld, kunnen we starten met de laatste fase: de demontage van de masten en hun funderingen.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.