Baasrode - Malderen

Afbraak bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) en aanleg ondergrondse elektriciteitskabel (150kV)

 • texteIn het belang van de samenleving

  De hoogspanningslijn (70kV) tussen de hoogspanningsstations Baasrode (Buggenhout) en Malderen (Londerzeel) is einde levensduur. Elia vervangt daarom de hoogspanningslijn door een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel (150kV).

  De grotere transportcapaciteit van de ondergrondse elektriciteitskabel (150kV) ten opzichte van de hoogspanningslijn (70kV) is cruciaal voor het verhogen van de aansluitingscapaciteit in de regio. Door de energietransitie vergroot namelijk de vraag naar elektriciteit in de regio. Denk bijvoorbeeld aan de toename van elektrische wagens, het gebruik van warmtepompen en de elektrificatie van bedrijven. Het is daarom nodig om het hoogspanningsnet in de regio aan te passen aan de noden van de toekomst. Zo kan Elia de elektriciteitsbevoorrading ook in de toekomst blijven garanderen.

 • texteTraject

  De werken voor het project Baasrode-Malderen gebeuren in verschillende fasen:

  • Om de elektriciteitsbevoorrading van de regio niet in het gedrang te brengen, start Elia eerst met de aanleg van de nieuwe ondergrondse kabel (150kV). In eerste instantie wordt de elektriciteitskabel uitgebaat op 70kV. Omdat de energievraag in de regio stijgt, wordt deze later ingezet als 150kV-kabel.
  • Na de indienstname van de nieuwe ondergrondse kabel start Elia met de afbraak van de verouderde hoogspanningslijn.
  • Ten slotte wordt het hoogspanningsstation Baasrode vernieuwd. De huidige AIS-installatie (Air Insulated Switchgear) gebruikt lucht als isolatiemedium. Het nieuwe GIS-hoogspanningsstation (Gas Insulated Switchgear) is een gesloten gebouw met schakelapparatuur en maakt gebruik van SF6-gas om de onderdelen te isoleren. Het neemt bovendien minder ruimte in dan een AIS-installatie. Meer informatie over GIS-installaties vindt u terug in de brochure ‘Wat is een hoogspanningsstation’ onder documenten.
 • environnementOmgeving

  Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving te beperken.

  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte brengen.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.
 • Planning
  • Augustus 2023 - 2027: Vernieuwing hoogspanningsstation Baasrode
  • Najaar 2023: Indienen aanvraag omgevingsvergunning
  • Mei 2024 - 2026: Aanleg nieuwe ondergrondse kabel (150kV)
  • Zomer 2026: Indienstname nieuwe ondergrondse kabel (150kV)
  • 2026 - 2027: Afbraakwerken hoogspanningslijn Baasrode-Malderen (70kV)
 • docInteractieve kaart
 • docDocumenten

Nieuws

Baasrode-Malderen

06 november 2023

Elia organiseert infomarkt voor omwonenden

Elia werkt binnenkort aan de hoogspanningslijn (70kV) tussen de hoogspanningsstations Baasrode (Buggenhout) en Malderen (Londerzeel). Om buurtbewoners te informeren over de werken organiseert Elia een infomarkt op donderdag 9 november.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.