Details na de bojeenkomst met Revolht op 29 oktober 2021

Op 29 oktober hebben het projectteam van de Boucle du Hainaut en de Elia-experts een ontmoeting gehad met een delegatie van de burgergroep Revolht.

Het doel van deze vergadering was laatstgenoemden de gelegenheid te geven hun alternatief voorstel voor het project Boucle du Hainaut, zoals voorgesteld door Elia, voor te stellen.

Ter herinnering: het project Boucle du Hainaut bestaat uit de bouw van een nieuwe bovengrondse AC-elektriciteitsverbinding met een spanningsniveau van 380 kV en een transmissiecapaciteit van 6 GW tussen de onderstations van Avelgem en Courcelles.

Deze hoofdinfrastructuur voor elektriciteitstransmissie zal het mogelijk maken een concurrerende en betaalbare toegang tot elektriciteit te garanderen (om de elektriciteitsfactuur van de Henegouwse, Waalse en Belgische consumenten te beheersen); de capaciteit voor hernieuwbare energie te verhogen (om de door Wallonië en België vastgestelde klimaatdoelstellingen te verwezenlijken); de economische aantrekkelijkheid van Wallonië en meer bepaald van Henegouwen te ondersteunen; en de elektriciteitsvoorziening betrouwbaarder te maken.

Het voorstel van Revolht is om verschillende ondergrondse gelijkstroomverbindingen met een lagere transmissiecapaciteit aan te leggen om de productie uit de Noordzee naar verschillende plaatsen in het land te transporteren.

Er zij op gewezen dat Revolht geen definitieve technische oplossing heeft voorgesteld, maar een alternatief dat gebaseerd is op beginselen die nog moeten worden geanalyseerd en waarvan de haalbaarheid nog moet worden aangetoond.
Zoals aangekondigd in hun persbericht van 2 november is de ontmoeting tussen de partijen in een kalme en constructieve sfeer verlopen.
Elia wenst evenwel zijn standpunt te verduidelijken ten aanzien van bepaalde conclusies in het communiqué die niet overeenstemmen met de uitwisselingen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Op geen enkel moment heeft Elia gewag gemaakt van de mogelijkheid om dit alternatief voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige met het oog op het verrichten van een aanvullende studie.

De enige toezegging die Elia heeft gedaan is het voorstel van Revolht te analyseren en in de komende dagen bij hen terug te komen. Zodra deze analyse is uitgevoerd, zal Elia niet nalaten de resultaten mee te delen.

Tenslotte zal de studie die de met het dossier belaste minister, Willy Borsus, heeft laten uitvoeren door de Canadese deskundige mevrouw Bekolo, ook een analyse omvatten van de verschillende mogelijke technologieën, waaronder gelijkstroom.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.