Boucle du Hainaut

Project voor de aanleg van een 380 kV-verbinding tussen Avelgem en Courcelles 

Voor betaalbare, duurzame en betrouwbare energie

Het project “Boucle du Hainaut” is een van de belangrijkste infrastructuurprojecten van Elia. Met het oog op de energietransitie en de te bereiken klimaatdoelstellingen omvat dit project de aanleg van een 380 kV-verbinding tussen Avelgem en Courcelles.

Voorstelling van het door Elia voorgestelde project, gedateerd september 2020

 • texteIn het belang van de samenleving

  Het project ‘Boucle du Hainaut’ heeft vier hoofddoelen :

   

 • texteCorridor
  In deze fase van het project heeft Elia een reservatieperimeter (of een corridor) voorgesteld die in het gewestplan moet worden opgenomen. 

  Dit voorstel is het resultaat van meer dan twee jaar studie en onderzoek. De corridor zal 84,8 km lang en 200 meter breed zijn en 14 gemeenten op het Waalse grondgebied doorkruisen: Kluisberg, Celles, Frasnes-Les-Anvaing, Leuse-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine le Comte, Ecaussines, Seneffe, Pont-à-Celles en Courcelles.

   

  Voor deze corridor is een aanvraag ingediend voor een herziening van het gewestplan. Het gaat dus om een 84,8 kilometer lange en 200 meter brede “zone” waarvoor Elia – in de tweede fase van het project – een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen om er de transmissie-infrastructuur zoals gepland te installeren.

  Pas tijdens deze tweede fase wordt de positie van de masten binnen deze 200 meter bepaald.
  Als u ondertussen wilt weten waar uw woning zich precies situeert ten opzichte van het project, kunt u ‘inzoomen’ op onderstaande interactieve kaart. Overeenkomstig de wet heeft deze kaart een schaal van 10/1000e (schaal van het gewestplan).

   
 • technologieTechnologie

  De belangrijkste verbindingen voor elektriciteitstransmissie in Europa vormen samen de zogenaamde ‘Europese backbone’. Voor dit type infrastructuur bestaat 98 % van het Europese net uit bovengrondse wisselstroomlijnen. Omdat het project ‘Boucle du Hainaut’ een belangrijke schakel is in dit net kiest Elia voor dezelfde technologie.

  In functie van de technologieën en de doelstellingen van het project ligt de keuze voor wisselstroom voor de hand voor de realisatie van deze cruciale infrastructuur voor het Belgische en Europese elektriciteitsnet.

  Om haar opdracht ten dienste van de samenleving uit te voeren, kan Elia enkel betrouwbare technologieën inzetten. Voor dit project is een bovengrondse wisselstroomlijn wel degelijk de meest geschikte technologie. Om deze oplossing zo goed mogelijk in het milieu te integreren en de impact ervan op het landschap zoveel mogelijk te beperken, zal het tracé uiteraard zorgvuldig worden bestudeerd en besproken met alle belanghebbenden.

 • Planning

   

 • docDocumenten
 • docFAQ

Nieuws

08 november 2021

Details na de bojeenkomst met Revolht op 29 oktober 2021

Op 29 oktober hebben het projectteam van de Boucle du Hainaut en de Elia-experts een ontmoeting gehad met een delegatie van de burgergroep Revolht.

04 mei 2021

885 alternatieven ? Wat is ermee ? 

Tijdens de raadplegingsperiode van 15 dagen na de inleidende informatievergadering die in september jl. in de vorm van een video werd gehouden, konden alle omwonenden vragen stellen, opmerkingen maken en alternatieven voorstellen.

29 april 2021

Administratieve procedure : waar staan we ?

Op 4 januari laatstleden heeft Elia zijn basisdossier en alle ontvangen correspondentie aan de Waalse regering en administratie overgemaakt.
Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.