Brabo III in beeld dankzij handige digitale applicatie

In het kader van het project Brabo III ontwikkelde Elia een ‘Project Atlas’. Dat is een visualisatie op kaart die de huidige en toekomstige situatie in beeld brengt rondom de te versterken hoogspanningsverbinding tussen Liefkenshoek en Mercator.

Herkenningspunten voor buurtbewoners

In de interactieve kaartapplicatie zijn de drie deelprojecten terug te vinden, steeds in huidige en toekomstige situatie. Aan de hand van labels die op strategische herkenningspunten staan kan doorheen het volledige gebied genavigeerd worden. 

Dankzij de interactieve kaartapplicatie kunnen buurtbewoners zich makkelijk oriënteren in het gebied. Door in te zoomen op herkenningspunten worden panoramavisualisaties geopend. In deze visualisaties kan door middel van een 360°-beeld de huidige situatie met de toekomstige situatie vergeleken worden. De getoonde visualisaties zijn bedoeld om een impressie te geven van de toekomstige situatie en zijn niet bindend of definitief.

Uitzicht versterkte luchtlijn vrijwel hetzelfde

Met deze interactieve kaartapplicatie wil Elia de impact van de werken helder in beeld brengen. Dit is voornamelijk van belang bij de versterking van de hoogspanningslijn tussen Liefkenshoek en Mercator. Omdat het gaat om de versterking van een bestaande bovengrondse luchtlijn wordt snel de link gelegd met zwaardere en grotere hoogspanningsmasten. 

Bij het project Brabo III maakt Elia echter gebruik van geïsoleerde mastarmen, waardoor de visuele impact beperkt blijft. Bepaalde masten worden wel steviger. Dit gebeurt op locaties waar de luchtlijn een hoek maakt, sterk van richting verandert of zich in de nabijheid van spoorwegen, waterwegen of weginfrastructuur bevindt.  

Benieuwd naar de toekomstige situatie in uw omgeving? Raadpleeg de Brabo III project Atlas hier

 

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.