Brabo III

Makkelijker elektriciteit importeren en exporteren

Transport binnen België en uitwisseling met Nederland makkelijker maken

Het Brabo-project is opgesplitst in drie deelprojecten. Brabo I is reeds in gebruik. De werken van Brabo II zijn in uitvoering in de Antwerpse haven. Brabo III gaat nu van start met het oog op een in dienst name tegen eind 2024. Het project Brabo III versterkt het transport van elektriciteit binnen België en maakt de uitwisseling met Nederland makkelijker.
 • texteIn het belang van de samenleving

  Met het Brabo-project wil Elia de omslag naar duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteit mogelijk maken. Het project maakt de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland makkelijker. Drie doelen staan daarbij centraal:

  • Uitwisselen elektriciteit met buurlanden
   Het project Brabo maakt de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland makkelijker. De ontwikkeling van sterke elektriciteitsverbindingen tussen landen is een belangrijke bouwsteen voor een goed werkende Europese elektriciteitsmarkt.
  • Versterken Belgische elektriciteitsnet.
   Via het project Brabo III versterkt Elia het bestaande 380kV-net in België. Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat van ons elektriciteitsnet. Na de werken zal Elia tot 20% meer elektriciteit kunnen transporteren via deze versterkte elektriciteitsverbinding binnen het 380kV-net.
  • Stromen van elektriciteit beter spreiden
   Het opwekken van hernieuwbare energie in het hele land zorgt voor een toename van stromen op het elektriciteitsnet (fluxen). Dankzij het project Brabo III kan Elia in de toekomst deze stromen van elektriciteit beter spreiden en transporteren.
 • texteTraject

  Het project Brabo III bestaat uit drie deelprojecten die zich situeren in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

  • Aanleg ondergrondse kabelverbinding (150kV)  Kallo – Fort Sint-Filips
   Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) aan tussen de hoogspanningsstations Kallo en Fort Sint-Filips. Dit is nodig om werken uit te kunnen voeren aan de luchtlijn Liefkenshoek-Mercator ter hoogte van het hoogspanningsstation Kallo.
  • Aanleg ondergrondse kabelverbinding (150kV) Kallo – Beveren-Waas
   Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) aan tussen hoogspannings-stations Kallo en Beveren-Waas. Deze werken zijn nodig om voldoende capaciteit te behouden op het spanningsniveau van 150kV wanneer de werken aan luchtlijn Liefkenshoek - Mercator worden uitgevoerd.
  • Vernieuwing en versterking bovengrondse hoogspanningslijn Liefkenshoek – Mercator
   Elia breekt de bestaande luchtlijn (150kV) tussen de Liefkenshoek en het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke af om ze op dezelfde locatie terug op te bouwen als een nieuwe versterkte luchtlijn (380kV). Deze nieuwe luchtlijn wordt een cruciale schakel binnen het Belgische elektriciteitsnet.

 • environnementOmgeving
  Project-MER
   
  Via een project-milieueffectenrapportage (project-MER) zijn milieueffecten van het volledige Brabo-traject, van Zandvliet tot Mercator, onderzocht. Daarbij werden bijvoorbeeld het type, de hoogte, de reikwijdte en inplanting van de masten, elektriciteitsdraden en werkmethode bepaald. Ook de elektromagnetische velden zijn in deze fase onderzocht. De beoordeling van de project-MER vindt u terug in de dossierdatabank op de website van de dienst MER van de Vlaamse Overheid: www.mervlaanderen.be.
   
  Minder-hindermaatregelen
   
  Al tijdens de ontwerp- en studiefase van het traject en de uitvoeringsmethode houdt Elia rekening met de impact op mens, milieu en omgeving. Voor het project Brabo III werden daarom enkele minder-hindermaatregelen opgesteld.
   
  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  •  Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots en werven zijn tijdens de nachturen.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Wanneer Elia haar elektriciteitsdraden verwijdert of trekt ter hoogte van (spoorwegen) of andere belangrijke infrastructuur, worden houten portieken of kranen gebruikt om de impact op de omgeving te beperken.
  • Wanneer omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of het Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
 • Planning

  Volgens de huidige planning zal Elia in het najaar van 2020 de vergunningen indienen. Dit is nodig om in de loop van 2021 te kunnen starten met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels (150kV). Vanaf eind 2021 voorziet Elia te kunnen starten met het vernieuwen en versterken van de bestaande luchtlijn (150kV) tussen Liefkenshoek en Mercator tot een 380kV-verbinding.

 • docDocumenten

Nieuws

Brabo lll

17 september 2020

Elia organiseert infomarkten op 29 en 30 september

In het kader van het project Brabo III organiseert Elia op dinsdag 29 en woensdag 30 september infomarkten. Dit gebeurt om buurtbewoners te informeren over het project en de toekomstige werken. 

Brabo lll

09 april 2020

Brochure brengt alle informatie over het project Brabo III beknopt samen

Bent u op zoek naar meer informatie over het project Brabo III? De brochure ‘Makkelijker elektriciteit importeren en exporteren’ geeft een duidelijk overzicht van de drie deelprojecten en type werken die daarbij worden uitgevoerd.

Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies