Brabo III

Makkelijker elektriciteit importeren en exporteren

Banner

Transport binnen België en uitwisseling met Nederland makkelijker maken

Het Brabo-project is opgesplitst in drie deelprojecten. Brabo I is reeds in gebruik. De werken van Brabo II zijn in uitvoering in de Antwerpse haven. Brabo III gaat nu van start met het oog op een in dienst name tegen eind 2024. Het project Brabo III versterkt het transport van elektriciteit binnen België en maakt de uitwisseling met Nederland makkelijker.
 • texteIn het belang van de samenleving

  Met het Brabo-project wil Elia de omslag naar duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteit mogelijk maken. Het project maakt de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland makkelijker. Drie doelen staan daarbij centraal:

  • Uitwisselen elektriciteit met buurlanden
   Het project Brabo maakt de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland makkelijker. De ontwikkeling van sterke elektriciteitsverbindingen tussen landen is een belangrijke bouwsteen voor een goed werkende Europese elektriciteitsmarkt.
  • Versterken Belgische elektriciteitsnet.
   Via het project Brabo III versterkt Elia het bestaande 380kV-net in België. Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat van ons elektriciteitsnet. Na de werken zal Elia tot 20% meer elektriciteit kunnen transporteren via deze versterkte elektriciteitsverbinding binnen het 380kV-net.
  • Stromen van elektriciteit beter spreiden
   Het opwekken van hernieuwbare energie in het hele land zorgt voor een toename van stromen op het elektriciteitsnet (fluxen). Dankzij het project Brabo III kan Elia in de toekomst deze stromen van elektriciteit beter spreiden en transporteren.
 • texteTraject

  Het project Brabo III bestaat uit drie deelprojecten die zich situeren in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

  • Aanleg ondergrondse kabelverbinding (150kV)  Kallo – Fort Sint-Filips (uitgevoerd)
   Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) aan tussen de hoogspanningsstations Kallo en Fort Sint-Filips. Dit is nodig om werken uit te kunnen voeren aan de hoogspanningslijn Liefkenshoek-Mercator ter hoogte van het hoogspanningsstation Kallo.
  • Aanleg ondergrondse kabelverbinding (150kV) Kallo – Beveren-Waas (uitgevoerd) 
   Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) aan tussen hoogspanningsstations Kallo en Beveren-Waas. Deze werken zijn nodig om voldoende capaciteit te behouden op het spanningsniveau van 150kV wanneer de werken aan de hoogspanningslijn Liefkenshoek - Mercator worden uitgevoerd.
  • Vernieuwing en versterking bovengrondse hoogspanningslijn Liefkenshoek – Mercator (start werken augustus 2023)
   Elia breekt de bestaande hoogspanningslijn (150kV) tussen de Liefkenshoek en het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke af om ze op dezelfde locatie terug op te bouwen als een nieuwe versterkte hoogspanningslijn (380kV). Deze nieuwe hoogspanningslijn wordt een cruciale schakel binnen het Belgische elektriciteitsnet.
 • environnementOmgeving
  Project-MER
   
  Via een project-milieueffectenrapportage (project-MER) zijn milieueffecten van het volledige Brabo-traject, van Zandvliet tot Mercator, onderzocht. Daarbij werden bijvoorbeeld het type, de hoogte, de reikwijdte en inplanting van de masten, elektriciteitsdraden en werkmethode bepaald. Ook de elektromagnetische velden zijn in deze fase onderzocht. De beoordeling van de project-MER vindt u terug in de dossierdatabank op de website van de dienst MER van de Vlaamse Overheid: www.mervlaanderen.be.
   
  Minder-hindermaatregelen
   
  Al tijdens de ontwerp- en studiefase van het traject en de uitvoeringsmethode houdt Elia rekening met de impact op mens, milieu en omgeving. Voor het project Brabo III werden daarom enkele minder-hindermaatregelen opgesteld.
   
  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  •  Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots en werven zijn tijdens de nachturen.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Wanneer Elia haar elektriciteitsdraden verwijdert of trekt ter hoogte van (spoorwegen) of andere belangrijke infrastructuur, worden houten portieken of kranen gebruikt om de impact op de omgeving te beperken.
  • Wanneer omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of het Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
 • Planning

  Volgens de huidige planning voorziet Elia vanaf augustus 2023 te kunnen starten met het afbreken van de bestaande hoogspanningslijn (150kV) tussen Liefkenshoek en Mercator en de opbouw van een 380kV-verbinding op hetzelfde traject. Het einde van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2026.

 • docInteractieve map

  Traject Brabo III in Beeld

  Elia ontwierp een interactieve kaartapplicatie om het project Brabo III in beeld te brengen. Deze applicatie maakt het mogelijk om te navigeren tussen de huidige en toekomstige situatie van het volledige traject. Door middel van labels kan u navigeren naar een gewenste panoramavisualisatie naar keuze. 

  De getoonde visualisaties zijn bedoeld om een impressie te geven van de toekomstige situatie en zijn niet bindend of definitief.

  Bekijk hier de interactieve kaart hieronder

   

  Go to https://elia.projectatlas.app/me

 • docDocumenten

Nieuws

Brabo lll

06 september 2023

Start werken hoogspanningslijn Liefkenshoek – Mercator (380kV)

Elia versterkt de hoogspanningslijn Liefkenshoek – Mercator (Kruibeke). Vanaf eind augustus start Elia aan de afbraak van de bestaande hoogspanningslijn (150kV) om ze later op dezelfde locatie terug op te bouwen als een nieuwe, versterkte hoogspanningslijn (380kV). Om de zwaardere lijnen te kunnen dragen, vervangt Elia 58 hoogspanningsmasten door nieuwe exemplaren. Het uitzicht van de nieuwe masten blijft vrijwel hetzelfde als vandaag.

Brabo lll

19 juni 2023

Succesvolle indienstname ondergrondse kabel Kallo-Beveren-Waas

De ondergrondse kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations van Kallo en Beveren-Waas werd deze week succesvol in dienst genomen. Daarmee zijn alle kabelwerken van het project Brabo III afgerond en kunnen binnenkort de lijnwerken starten.

Brabo lll

27 oktober 2022

Start werken in natuurgebied Lisdodde

Netbeheerder Elia start vanaf november met de versterking en vernieuwing van de hoogspanningslijn Liefkenshoek-Mercator (380kV). De werken gebeuren in het kader van Brabo III.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.