Brabo III

Makkelijker elektriciteit importeren en exporteren

Transport binnen België en uitwisseling met Nederland makkelijker maken

Het Brabo-project is opgesplitst in drie deelprojecten. Brabo I is reeds in gebruik. De werken van Brabo II zijn in uitvoering in de Antwerpse haven. Brabo III gaat nu van start met het oog op een in dienst name tegen eind 2024. Het project Brabo III versterkt het transport van elektriciteit binnen België en maakt de uitwisseling met Nederland makkelijker.
 • texteIn het belang van de samenleving

  Met het Brabo-project wil Elia de omslag naar duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteit mogelijk maken. Het project maakt de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland makkelijker. Drie doelen staan daarbij centraal:

  • Uitwisselen elektriciteit met buurlanden
   Het project Brabo maakt de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland makkelijker. De ontwikkeling van sterke elektriciteitsverbindingen tussen landen is een belangrijke bouwsteen voor een goed werkende Europese elektriciteitsmarkt.
  • Versterken Belgische elektriciteitsnet.
   Via het project Brabo III versterkt Elia het bestaande 380kV-net in België. Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat van ons elektriciteitsnet. Na de werken zal Elia tot 20% meer elektriciteit kunnen transporteren via deze versterkte elektriciteitsverbinding binnen het 380kV-net.
  • Stromen van elektriciteit beter spreiden
   Het opwekken van hernieuwbare energie in het hele land zorgt voor een toename van stromen op het elektriciteitsnet (fluxen). Dankzij het project Brabo III kan Elia in de toekomst deze stromen van elektriciteit beter spreiden en transporteren.
 • texteTraject

  Het project Brabo III bestaat uit drie deelprojecten die zich situeren in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.

  • Aanleg ondergrondse kabelverbinding (150kV)  Kallo – Fort Sint-Filips
   Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) aan tussen de hoogspanningsstations Kallo en Fort Sint-Filips. Dit is nodig om werken uit te kunnen voeren aan de luchtlijn Liefkenshoek-Mercator ter hoogte van het hoogspanningsstation Kallo.
  • Aanleg ondergrondse kabelverbinding (150kV) Kallo – Beveren-Waas
   Elia legt een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) aan tussen hoogspannings-stations Kallo en Beveren-Waas. Deze werken zijn nodig om voldoende capaciteit te behouden op het spanningsniveau van 150kV wanneer de werken aan luchtlijn Liefkenshoek - Mercator worden uitgevoerd.
  • Vernieuwing en versterking bovengrondse hoogspanningslijn Liefkenshoek – Mercator
   Elia breekt de bestaande luchtlijn (150kV) tussen de Liefkenshoek en het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke af om ze op dezelfde locatie terug op te bouwen als een nieuwe versterkte luchtlijn (380kV). Deze nieuwe luchtlijn wordt een cruciale schakel binnen het Belgische elektriciteitsnet.

  Traject Brabo III in Beeld

  Elia ontwierp een interactieve kaartapplicatie om het project Brabo III in beeld te brengen. Deze applicatie maakt het mogelijk om te navigeren tussen de huidige en toekomstige situatie van het volledige traject. Door middel van labels kan u navigeren naar een gewenste panoramavisualisatie naar keuze. 
  De getoonde visualisaties zijn bedoeld om een impressie te geven van de toekomstige situatie en zijn niet bindend of definitief.
  Bekijk hier de interactieve kaart: Project Atlas Brabo III
 • environnementOmgeving
  Project-MER
   
  Via een project-milieueffectenrapportage (project-MER) zijn milieueffecten van het volledige Brabo-traject, van Zandvliet tot Mercator, onderzocht. Daarbij werden bijvoorbeeld het type, de hoogte, de reikwijdte en inplanting van de masten, elektriciteitsdraden en werkmethode bepaald. Ook de elektromagnetische velden zijn in deze fase onderzocht. De beoordeling van de project-MER vindt u terug in de dossierdatabank op de website van de dienst MER van de Vlaamse Overheid: www.mervlaanderen.be.
   
  Minder-hindermaatregelen
   
  Al tijdens de ontwerp- en studiefase van het traject en de uitvoeringsmethode houdt Elia rekening met de impact op mens, milieu en omgeving. Voor het project Brabo III werden daarom enkele minder-hindermaatregelen opgesteld.
   
  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  •  Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots en werven zijn tijdens de nachturen.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Wanneer Elia haar elektriciteitsdraden verwijdert of trekt ter hoogte van (spoorwegen) of andere belangrijke infrastructuur, worden houten portieken of kranen gebruikt om de impact op de omgeving te beperken.
  • Wanneer omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of het Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
 • Planning

  Volgens de huidige planning zal Elia in het najaar van 2020 de vergunningen indienen. Dit is nodig om in de loop van 2021 te kunnen starten met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels (150kV). Vanaf eind 2021 voorziet Elia te kunnen starten met het vernieuwen en versterken van de bestaande luchtlijn (150kV) tussen Liefkenshoek en Mercator tot een 380kV-verbinding.

   

 • docDocumenten

Nieuws

Brabo lll

17 augustus 2021

Start openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

 

Brabo lll

07 oktober 2020

Meer dan 60 aanwezigen op infomarkten in Beveren

Op 29 en 30 september vonden twee infomarkten plaats voor het project Brabo III, geheel volgens de nodige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus (covid-19). In totaal bezochten meer dan 60 omwonenden de infomarkt om zich te informeren over het project.

Brabo lll

06 oktober 2020

Brabo III in beeld dankzij handige digitale applicatie

In het kader van het project Brabo III ontwikkelde Elia een ‘Project Atlas’. Dat is een visualisatie op kaart die de huidige en toekomstige situatie in beeld brengt rondom de te versterken hoogspanningsverbinding tussen Liefkenshoek en Mercator.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.