Staalnames tussen eind november en eind december

In het kader van het project voor de ondergrondse verbinding tussen de onderstations van Ciply en Pâturages moeten er op het grondgebied van de betrokken gemeenten verschillende boringen worden uitgevoerd. 

De boringen maken geen deel uit van de procedure van de vergunningsaanvraag en betekenen geenszins dat de werfwerkzaamheden worden opgestart. 

Zij zijn namelijk bedoeld om de technische informatie waarover Elia al beschikt aan te vullen, zoals:  

  • de plaats van de ondergrondse leidingen op het terrein nakijken
  • bodemstalen nemen voor verder onderzoek voor:

- het rapport over de bodemkwaliteit (Walterre);

- de technische voorbereiding van de werf op basis van de bodemeigenschappen op de locaties. 

Met vragen of opmerkingen over het project kunnen buurtbewoners terecht bij het Elia-team op het gratis nummer:  0800 18 002 of per e-mail via riverains@elia.be 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.