Ciply-Pâturages

Opbouw van een hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations van Ciply en Pâturages als gevolg van de demontage van de luchtlijn 2x70 kV tussen dezelfde stations. .

Een belangrijk project voor de bevoorradingszekerheid

De bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding blijft absoluut noodzakelijk om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De luchtlijn 2x70 kV dateerde uit 1932 en vertoonde ernstige tekenen van slijtage. Zij was 8,1 km lang en telde 66 masten. Haar demontage eindigde in maart 2019.

 

 • texte

  In het belang van de samenleving

  Dankzij een nauwe samenwerking met distributienetbeheerder Ores, die werken heeft uitgevoerd om zijn net te verstevigen, is de bevoorradingszekerheid op korte termijn gegarandeerd.

  Ores plaatste middenspanningskabels tussen de stations van Jemappes en Ciply om het net te versterken (zo’n verbinding wordt ook wel een ‘trunk’ genoemd). Indien zich een probleem zou voordoen met de 70 kV-verbinding die de elektriciteit naar het station van Pâturages voert, wordt de bevoorradingszekerheid in de regio gewaarborgd door het net van Ores.

  Ondanks die werken blijft een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ciply en Pâturages noodzakelijk. Enkel zo kunnen we de bevoorradingszekerheid blijven garanderen, inspelen op de economische ontwikkeling van de regio en hernieuwbare energiebronnen in het net integreren.

 • environnement

  Omgeving

  Als een maatschappelijk verantwoord bedrijf engageert Elia zich voor het milieu. Elia draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan het behoud van de biodiversiteit. Zo werkt Elia nauw samen met de lokale besturen, de omwonenden en alle lokale partners die bij haar uitbreidings- of versterkingsprojecten van het net betrokken zijn.

  Er werd overigens een Milieu-effectenbeoordeling opgesteld door een onafhankelijk studiebureau.

  Tijdens de werkzaamheden, ziet Elia erop toe dat zij de effecten van haar infrastructuurprojecten op de lokale omgeving zoveel mogelijk beperkt.

 • Planning

  • Voorafgaande openbare Informatievergadering: dinsdag 29 september 2020 
  • Uitvoering van de Milieueffectenbeoordeling: Oktober 2020 - maart 2021
  • Voorstelling van de resultaten van de MEB: 27 mei 2021
  • Indiening van de vergunningsaanvraag: augustus 2021 
  • Openbaar onderzoek: van 4 tot en met 18 oktober  
  • Beslissing van de bevoegde autoriteiten: begin 2022 
  • Begin van de werkzaamheden: 2022 : november 2022 tot juli 2024

Nieuws

28 oktober 2022

Begin van de werkzaamheden 

Elia heeft  de stedenbouwkundige vergunning van het Waalse Gewest  gekregen. Vandaar dat de transmissienetbeheerder start met de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations van Ciply en Pâturages.

23 november 2021

Staalnames tussen eind november en eind december

In het kader van het project voor de ondergrondse verbinding tussen de onderstations van Ciply en Pâturages moeten er op het grondgebied van de betrokken gemeenten verschillende boringen worden uitgevoerd. Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.