Connectie van de toekomstige STEG-centrale in Seraing op het Elia-net

Connectie van een nieuwe productie-eenheid op het Elia-net

Info over de werkzaamheden: de Route de Seraing en de Route de Rotheux afgesloten

Het project beoogt de realisatie van een nieuwe ondergrondse elektrische verbinding van 220 kV om de toekomstige thermische aardgascentrale van Seraing met het Elia-net te verbinden.

Er bestaat al een verbinding tussen de actieve thermische centrale en het net van Elia. De bouw van een nieuwe productie-eenheid vereist echter een versterking van de bestaande elektrische verbinding.


 • texteIn het belang van de samenleving 
  In de context van de reeds ingezette energietransitie blijft het Belgische energielandschap voortdurend evolueren, zowel wat betreft de productiebronnen (hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen enz.) als op het vlak van verbruik (elektrificatie van de maatschappij, nieuwe consumenten, enz.). Alle spelers op de elektriciteitsmarkt moeten zich aan deze ingrijpende verandering aanpassen. 

  Als transmissienetbeheerder heeft Elia een sleutelrol in het welslagen van deze ontwikkeling opdat de energietransitie in een duurzame en milieuvriendelijke wereld kan worden gerealiseerd. Om de energietransitie succesvol te laten verlopen, moeten de nieuwe productie-eenheden worden aangesloten op het hoogspanningsnet. 

  Het project voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbinding voor de aansluiting van de toekomstige gascentrale van Seraing op het Elia-net maakt daar deel van uit.
   
 • texteTraject

  De kabels met een spanningsniveau van 220 kV tussen de toekomstige STEG-centrale van Luminus in Seraing en het hoogspanningsstation van Elia in Rimière (Neupré) zullen parallel in dezelfde sleuf worden gelegd. Het voorgestelde tracé houdt rekening met de lokale territoriale situatie en respecteert het milieu en de leefomgeving waarin het project zal worden gerealiseerd.

   
 • environnementOmgeving
  CDS Ingénieurs, een extern en onafhankelijk studiebureau dat door Wallonië is erkend, kreeg de opdracht om de impact van het project op het milieu te analyseren. Dit bureau zal belast worden met de uitvoering van een milieueffectenstudie over het Elia-project. De resultaten van deze studie zullen in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd.
 • Planning
  • Voorafgaande informatievergadering (22 september 2020)
  • Milieueffectenstudie (oktober 2020 - november 2020)
  • Indiening van vergunningsaanvraag (november 2020)
  • Openbaar onderzoek (januari 2021 - februari 2021)
  • Beslissing over de aanvraag (juni 2021)
  • Begin van de werken (november 2022)
  • Einde van de werken (april - mei 2024)

 • docInteractieve kaart
 • doc

  Documenten


Nieuws

12 september 2023

Werkzaamheden bij Route de Seraing worden voortgezet

De werkzaamheden om de STEG-centrale in Seraing op het Elia-net aan te sluiten worden voortgezet. Nu maandag zijn onze teams gestart met de aanleg van mofpunt nr. 7. Daarvoor leggen ze op een bepaalde plaats de weg open die Neupré met Seraing verbindt. 

26 juli 2023

Voortzetting van de werken in Seraing

Terwijl de werken in de Route de Seraing / Rotheux nog volop bezig zijn, gaan binnenkort de werken van start aan het volgende stuk in de Rue des Nations-Unies in Seraing.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.