Eigenbrakel–Oostkerk

Aanleg van een ondergrondse verbinding

Aanleg van een ondergrondse verbinding

Betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet

Om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken en tegelijk de bevoorradingszekerheid dag en nacht te verzekeren, moet we over betrouwbare infrastructuur beschikken. Rekening houdend met deze context en het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 dat de federale minister van Energie heeft goedgekeurd, moeten we de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in Waals-Brabant verbeteren. Het project Eigenbrakel-Oostkerk zal daartoe bijdragen.

 • texteIn het belang van de samenleving

  De betrouwbaarheid van het net garanderen

  De nieuwe ondergrondse verbinding die de hoogspanningsstations van Eigenbrakel en Oostkerk met elkaar verbindt, zal de betrouwbaarheid van het Waals-Brabantse elektriciteitsnet in zijn geheel versterken. De nieuwe verbinding zal deel uitmaken van het Waals-Brabantse net.

  Blijven bijdragen aan de verbetering van de bevoorradingszekerheid

  Het Elia-net is vermaasd en dat is bijzonder. Dat betekent dat elk hoogspanningsstation verbonden is met minstens twee verbindingen. Dankzij de vermaasdheid van het net kan Elia stroom blijven voorzien zelfs als één van de verbindingen defect of in onderhoud is. Met de aanleg van de verbinding Eigenbrakel-Oostkerk zal de bevoorradingszekerheid dus nog worden versterkt. 

 • texteTraject

  Het voorgestelde traject houdt rekening met plaatselijke territoriale overwegingen en respecteert het milieu en de leefomgeving waarin het project zal worden uitgevoerd.

  Het traject dat we voorstellen verbindt het hoogspanningsstation van Eigenbrakel met dat van Oostkerk en doorkruist de steden en gemeenten Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Itter en Tubeke over een totale afstand van 12 km.

  Eigenbrakel - 2,7 km / Kasteelbrakel - 7,5km / Itter - 600m / Tubeke – 1,2km

  Voor de exacte locatie van de werken Eigenbrakel-Oostkerk, zie de Google interactive kaart

 • environnementOmgeving

  Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Elia zeer begaan met de huidige milieuproblematiek. Onze onderneming draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van haar net werkt Elia nauw samen met de plaatselijke besturen, de buurtbewoners en alle lokale partners die betrokken zijn bij haar infrastructuurprojecten.

  Elia besteedt bijzondere aandacht aan de goede uitvoering van haar werven en aan de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor elke fase van de werkzaamheden worden procedures ingesteld om de impact op fauna, flora, mobiliteit en omwonenden te beperken.

  In het kader van het project Eigenbrakel-Oostkerk werd een ‘Notice d’Evaluation des Incidences sur l’Environnement’ (NEIE) (d.i. beoordelingsnota m.b.t. milieueffecten) en een ‘Etude Appropriée d’Incidences’ (EAI) (d.i. effectenstudie) opgesteld door een door het Waalse gewest erkend onafhankelijk studiebureau. Beide documenten bestuderen en beoordelen de effecten van het project op de omgeving en geven objectieve aanbevelingen voor dit project.

 • Planning
  • Januari - februari 2022: presentatie aan de gemeenten voordat de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd
  • Mei - juni 2022: indiening van de vergunning bij de SPW
  • Juni 2022: organisatie van permanenties in Kasteelbrakel
  • Juni 2022: begin van de behandeling van het dossier
  • Begin 2023: start van de werfcoördinatie met de gemeente Kasteelbrakel (buiten de vergunningsprocedure)
  • November 2022: aflevering van de vergunning door de bevoegde ambtenaar van de SPW
  • December 2022: aantekening van beroep door de gemeente Kasteelbrakel
  • Juni 2023: weigering van de vergunning door de minister van Ruimtelijke Ordening
  • November 2023: indiening van een nieuwe aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij de SPW 
  • Januari 2024: organisatie van permanenties in Kasteelbrakel
  • April - mei 2024: theoretische aflevering van de vergunning door de SPW
  • Augustus 2024: vervolg van de werken (vergunningsprocedure)
  • Maart 2025: einde van de werken
   
 • docInteractieve map
 • docDocumenten

Nieuws

Eigenbrakel–Oostkerk

09 januari 2024

Publieke consultatie van het dossier

In het kader van de procedure voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, en nadat het dossier dat door Elia werd ingediend volledig werd verklaard, kan het volledige dossier worden ingekeken bij de betrokken gemeentebesturen. Hoe u het dossier kunt raadplegen, vindt u hieronder.

Eigenbrakel–Oostkerk

07 december 2023

Indiening van de vergunningsaanvraag

Om een van onze hoofdopdrachten te vervullen, een betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren en tegelijk bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid in ons land, heeft Elia heeft Elia eind oktober 2023 een omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding met een spanningsniveau van 150 kV tussen Eigenbrakel en Oostkerk.

Eigenbrakel–Oostkerk

02 juni 2023

Aanleg van wachtbuizen op de RAVeL gestart

Om de werfwerkzaamheden van Elia en de werf van de RAVeL-route die in handen is van de gemeente Eigenbrakel op elkaar af te stemmen, worden er wachtbuizen aangelegd.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.