Project Gouy-Monceau

Optimalisering en vernieuwing van het Elia-net

In het kader van het project Gouy-Monceau zal een deel van het Elia-net geoptimaliseerd en vernieuwd worden. Een audit op de twee 70kV-luchtlijnen tussen de hoogspanningsstations van Gouy-Lez-Piétions (Courcelles) en Monceau (Charleroi) heeft uitgewezen dat er slechts één van beide kan blijven werken. De volledige stroomvoorziening van de regio zal op die manier verzekerd worden door de overblijvende lijn. Deze optimalisering zal geen impact hebben op het spanningsniveau.

 • texteIn het belang van de samenleving
  • De veiligheid en de betrouwbaarheid van het net waarborgen
   De luchtlijn IS 371 moet vernieuwd worden om de bevoorradingszekerheid in de regio te kunnen handhaven. De funderingen van bepaalde masten zullen worden verstevigd, sommige hoekprofielen, die slijtage door de tijd vertonen, zullen worden vervangen en er zullen ook schilderwerken worden uitgevoerd.
  • De infrastructuren optimaliseren en tegelijk de bevoorradingszekerheid blijven verzekeren
   De luchtlijn IS 365 zal op termijn verdwijnen. Ze zal pas worden afgebroken als de lijn IS 371 helemaal weer in orde is. Zo blijft de stroomvoorziening op ieder ogenblik in de regio verzekerd.
 • texteTraject
 • environnementOmgeving
  Als een maatschappelijk verantwoord bedrijf engageert Elia zich voor het milieu. Elia draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan het behoud van de biodiversiteit. Zo werkt Elia nauw samen met de lokale besturen, de omwonenden en alle lokale partners die bij haar uitbreidings- of versterkingsprojecten van het net betrokken zijn.

  Tijdens de werkzaamheden, ziet Elia erop toe dat zij de effecten van haar infrastructuurprojecten op de lokale omgeving zoveel mogelijk beperkt.
 • Planning
  • Juni 2020 - november 2020: Vernieuwing van de eerste lijn
  • Februari - maart 2021: Voorbereidingswerken voor de afbraak
  • Maart 2021 - november 2021: Demontage van de lijn die zal verdwijnen
  • Mei 2021 - juli 2021: Verwijdering van de elektrische geleiders
  • 2023: Ontmanteling van de pyloonstructuren en van de bijhorende funderingen
 • docDocumenten

15 mei 2023

Demontagevan de masten vanaf 22 mei

Volgende week 22 mei starten we de demontagewerken van de 70 kV-luchtlijn tussen Gouy en Monceau weer op.

02 mei 2022

Ontmanteling van de geleiders afgerond 

Vorige maand bereikte de bouwwerf een nieuwe fase. De ontmanteling van alle geleiders (kabels) van de masten is klaar.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.