Gramme-Rimière 380kV

Project Gramme-Rimière: versterking van bestaande 380 kV-hoogspanningslijn

Geheel in lijn met de energietransitie beoogt dit project de versterking van de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn tussen de posten van Gramme in Hoei en Rimière in de gemeente Neupré. 
De versterking bestaat uit de aanleg van een tweede draadstel (elektrisch circuit) bovenop de bestaande infrastructuur. 

 • texteIn het belang van de samenleving
  In het kader van de ingezette energietransitie blijft het Belgische energielandschap evolueren, zowel op het vlak van de productiebronnen (hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen, enz.) als op het vlak van verbruik (elektrificatie van de samenleving, nieuwe consumenten, enz.). Dit is een ingrijpende verandering waaraan alle spelers op de elektriciteitsmarkt zich moeten aanpassen. 
  Als transmissienetbeheerder voor elektriciteit heeft Elia een sleutelrol te vervullen om deze energietransitie in een duurzame en milieubewuste wereld te laten verlopen. Dit project sluit daar volledig bij aan. 
   
 • texteTraject

  De 380 kV-verbinding Gramme-Rimière werd in 1976 gebouwd en verbindt de posten van Gramme en Rimière met elkaar. De verbinding wordt beschouwd als een onderdeel van de ruggengraat van het Belgische hoogspanningsnet en bestaat momenteel uit een draadstel (elektrisch circuit) en 34 masten. Ze doorkruist de gemeenten Hoei, Modave, Nandrin en Neupré over een afstand van ongeveer 14 kilometer. 

 • environnementOmgeving
  Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Elia zeer begaan met de huidige milieuproblematiek. Onze onderneming draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van haar net werkt zij nauw samen met de lokale besturen, de buurtbewoners en alle lokale partners die betrokken zijn bij haar infrastructuurprojecten.

  Voor de analyse van de milieueffecten van het project werd het onafhankelijk extern adviesbureau CSD Engineers (erkend door Wallonië) aangesteld. In de milieueffectenbeoordeling (MEB) die het bureau heeft opgesteld, hebben zowel de aanleg als de toekomstige exploitatie van de verbinding geanalyseerd. 
  De resultaten van deze studie zullen worden opgenomen in de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.
   
 • Planning

  De voorlopige planning van het project ziet er als volgt uit:

  • Voorafgaande informatievergadering:  oktober 2021
  • Aanvang van de milieueffectenbeoordeling:  oktober 2021
  • Indiening van de aanvraag voor een vergunning:  eerste quadrimester van 2022
  • Openbaar onderzoek:  eerste quadrimester van 2022
  • Beslissing over de aanvraag: te bepalen
  • Werkzaamheden: te bepalen
   
 • docDocumenten

Nieuws

Gramme-Rimiere

06 mei 2024

Onderhoudswerken gepland op de 380 kV-verbinding Gramme-Rimière 

Begin mei voert Elia op verschillende plekken van de 380 kV-verbinding Gramme-Rimière onderhoudswerken uit om de intrinsieke veiligheid van de masten te waarborgen. 

Gramme-Rimiere

17 augustus 2022

Openbaar onderzoek

Nu de voorafgaande informatievergadering heeft plaatsgehad en de uitgevoerde milieueffectenbeoordeling is uitgevoerd, kunt u de volledige aanvraag die door Elia werd ingediend inkijken. Het dossier ligt gedurende de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de gemeentebesturen die bij het project betrokken zijn.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.