Gramme-Van Eyck

Versterking van de bestaande luchtlijn tussen de hoogspanningsstations Gramme (Huy in Wallonië) en Van Eyck (Maaseik in Vlaanderen)

Versterking van de backbone van het Belgische net

De transitie naar een koolstofneutrale samenleving zorgt ervoor dat we de komende jaren steeds meer elektriciteit zullen verbruiken, zowel particulieren als industrie. Tegen 2032 voorspellen we een toename van het totale elektriciteitsverbruik van wel 50%. Tegelijk worden ook grotere hoeveelheden hernieuwbare energie op het net geïnjecteerd. Als netbeheerder staat Elia klaar om ons hoogspanningsnetwerk voor te bereiden op die uitdagingen en klaar te stomen voor de toekomst. In die context werkt Elia aan de versterking van de ruggengraat van het Belgische hoogspanningsnetwerk. De hoogspanningslijn Gramme-Van Eyck (380kV) die loopt van de grens Kinrooi-Maaseik tot Hoei, is hierbij een erg belangrijke schakel.

 • texteIn het belang van de samenleving
  Verschillende redenen noodzaken de versterking van de hoogspanningslijn tussen Gramme en Van Eyck. Zo is er de geplande verhoging van de interconnectiecapaciteit met de buurlanden en de integratie van hernieuwbare energie waarvan grote hoeveelheden op zee zullen worden geproduceerd. Beiden zorgen voor toenemende stromen op het transmissienet. Bovendien zetten nieuwe binnenlandse productie-eenheden alsook grootschalige opslagsystemen (batterijparken) de komende jaren, net als de verlenging van twee kernreactoren extra druk op het hoogspanningsnet. Dit in combinatie met de sterke elektrificatie van de industrie en de huishoudens, zorgt dit ervoor dat de hoogspanningslijn Gramme-Van Eyck weerbaar gemaakt moet worden voor de toekomst.

  Om de capaciteit te verhogen, versterkt Elia de hoogspanningslijn Gramme-Van Eyck met HTLS-geleiders. Dit nieuwe type elektriciteitsdraden kan meer elektriciteit transporteren dan de huidige exemplaren. Zo blijft de elektriciteitsbevoorrading ook in de toekomst verzekerd. Deze elektriciteitsdraden zijn zwaarder dan de bestaande exemplaren waardoor sommige hoogspanningsmasten verstevigd worden.
   
 • texteTraject

  De verbinding Gramme-Van Eyck werd begin jaren ‘70 aangelegd en bestaat uit 237 masten verspreid over 23 gemeenten. De lijn loopt over een totale lengte van 103 km, waarvan 66 km in Vlaanderen en 37 km in Wallonië. 

  De verbinding doorkruist de volgende gemeenten in Vlaanderen: Tongeren, Riemst, Bilzen, Zutendaal, Genk, As, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Maaseik.

  Op het Vlaamse gedeelte van het traject breekt Elia 4 masten af, om er daarna 5 nieuwe te bouwen. Van de overige masten versterkt Elia de funderingen en het ijzerwerk. Daarna vervangt Elia de oude elektriciteitsdraden door de nieuwe HTLS-geleiders. Op een deel van het traject hangen reeds HTLS-geleiders aan één zijde van de hoogspanningslijn, daar worden nieuwe HTLS-geleiders toegevoegd op de andere zijde.

 • environnementOmgeving

  Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Elia zeer begaan met het milieu. Onze onderneming draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van haar net werkt zij nauw samen met de plaatselijke besturen, de buurtbewoners en alle lokale partners die betrokken zijn bij haar infrastructuurprojecten.

  Voor het deel van het project in Vlaanderen wordt er een milieueffectenrapport (MER) opgesteld door een onafhankelijk studiebureau. In dit rapport wordt de mogelijke impact van het project op het milieu en de leefomgeving in kaart gebracht (fauna, flora en mensen), zowel tijdens de werffase als de exploitatiefase.

  Tijdens de werffase neemt Elia verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

  Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat. 

  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
 • Planning
  • Q4 2023 – Q4 2024: MER Procedure
  • Q1 2024 – Q2 2024: infomarkten
  • Q3 2024: openbaar onderzoek
  • Q4 2024: indienen omgevingsvergunning
  • Q2-Q3 2025: bekomen omgevingsvergunning
  • Q1 2026-Q4 2030: werken
    
 • docDocumenten

Nieuws

Gramme-Van Eyck

31 mei 2024

Leerlingen bezoeken hoogspanningslijn Gramme-Van Eyck 

Tijdens het schoolbezoek op maandag 13 mei maakten de leerlingen uit het 5de leerjaar van de gemeentelijke basisschool As kennis met Elia en de energietransitie. Dat deden ze door een bezoekje aan een hoogspanningsmast te brengen en een workshop te volgen rond het bouwen van een windmolen. Het werd een boeiende en leerrijke dag! 

Gramme-Van Eyck

14 maart 2024

Elia informeert omwonenden over versterking hoogspanningslijn

Op woensdag 6, maandag 11 en dinsdag 12 maart 2024 vonden drie infomarkten plaats om omwonenden te informeren over de versterking van de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations Gramme (Hoei) en Van Eyck (Kinrooi/Maaseik). De drie infomarkten konden samen rekenen op honderdtal bezoekers die meer wilden weten over het project. Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.