Lonny-Achêne-Gramme

Versterking van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations van Gramme (gemeente Hoei) in België en Lonny in Frankrijk.

Een efficiënt, duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnet

De 380 kV-verbinding Lonny-Achêne-Gramme is in 1974 gebouwd en verbindt het hoogspanningsstation van Gramme in België met dat van Lonny in Frankrijk. Deze as wordt beschouwd als één van de ruggengraten van het elektriciteitsnet en maakt de uitwisseling van elektriciteit tussen België en Frankrijk mogelijk. 

Deze verbinding moet versterkt worden om de toekomstige uitdagingen op het gebied van energie en klimaat aan te pakken. Door deze infrastructuur te optimaliseren, zal Elia:

 • zorgen voor meer bevoorradingszekerheid in België dankzij een verhoogde grensoverschrijdende uitwisselingscapaciteit tussen beide landen;
 • zorgen voor een betere integratie van de Europese elektriciteitsmarkt met het oog op een grotere convergentie van de Europese elektriciteitsprijzen, en dus meer betaalbare elektriciteit;
 • hernieuwbare energie, opgewekt door nieuwe productie-eenheden, beter op het net kunnen aansluiten.

Een project van gemeenschappelijk belang (PGB)

De Europese Commissie, die weet hoe belangrijk dit project is voor Europa, heeft Lonny-Achêne-Gramme al erkend als een Project van gemeenschappelijk belang (PGB). In dit kader ondersteunt zij grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die energiesystemen van verschillende landen met elkaar verbinden en de EU helpen haar energiebeleid en klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het project wordt als noodzakelijk beschouwd voor de Europese prioritaire corridor NSI West (North-South electricity Interconnection in Western Europe) volgens de laatste PGB-lijst en beantwoordt aan de behoeften van het Europese systeem tegen 2030 op de Belgisch-Franse grens.

 • texteReikwijdte van het project

  Om deze verbinding te kunnen versterken, hebben Elia en RTE (beheerder van het Franse hoogspanningsnet) een bilaterale studie uitgevoerd om de meest geschikte technologieën en de meest optimale planning te bepalen.

  De studies bevestigen de technische haalbaarheid van een verhoging van de fysieke transmissiecapaciteit van de verbinding met ongeveer 1 GW. Om dit te verwezenlijken, moeten de geleiders worden vervangen en de masten worden versterkt. 

  Het project omvat de vervanging van de bestaande geleiders op de 380 kV-hoogspanningslijn op wisselstroom tussen Gramme (België) en Lonny (Frankrijk) door hoogperformante HTLS-geleiders (‘High Temperature Low Sag’) en de installatie van een tweede dwarsregeltransformator in het hoogspanningsstation van Achêne tegen 2030. Door de hoogspanningslijn uit te rusten met hoogperformante geleiders zullen aanpassingen nodig zijn in de 380 kV-hoogspanningsstations van Achêne en Gramme. Vóór de uitvoering van dit project zal het hoogspanningsstation van Achêne worden versterkt tegen 2025. Dit hoogspanningsstation zal worden uitgerust met een eerste dwarsregeltransformator en een 380/70 kV-transformator om aan de lokale noden te voldoen.

  Een HTLS-geleider (High Temperature, Low Sag) kan tot twee keer zoveel stroom geleiden als een klassieke geleider. Met behulp van dwarsregeltransformatoren kan de capaciteit van de voorziene infrastructuren optimaal worden benut. Ze dragen bij tot de flexibiliteit door de beschikbare regelmiddelen voor België te verhogen, waardoor de congestie op deze en andere assen efficiënt beheerd kan worden.

 • texteTraject
 • environnementOmgeving
  Elia besteedt bijzondere aandacht aan de goede uitvoering van haar werven en aan de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor elke fase van de werkzaamheden worden procedures ingesteld om de impact op fauna, flora, mobiliteit en omwonenden te beperken.
 • Planning

  Het project Lonny-Achêne-Gramme is momenteel gepland in het federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 dat ter goedkeuring is voorgelegd. Volgens de voorlopige planning zal de verbinding tegen 2030-2032 worden versterkt.

  • 2021-2022: verkennende studies
  • 2022-2027: technische studies, procedures voor het verkrijgen van vergunningen en aanbestedingsprocedures
  • 2027-2030: bouwfase
  • 2030: indienststelling 
 • texte                       
  Voor het project Lonny-Achêne-Gramme wordt een beroep gedaan op het EU-financieringsprogramma voor trans-Europese energienetwerken. Het programma ondersteunt investeringen in nieuwe grensoverschrijdende energie-infrastructuur in Europa of in de vernieuwing en modernisering van bestaande infrastructuur. Investeren in infrastructuur is investeren in economische groei die de socio-economische welvaart van ons land versterkt. 

Laatste update - mei 2024

Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.