Definitief herstel wegdek van betrokken straten in Mortsel

Elia legde de afgelopen maanden nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (15kV) aan tussen het hoogspanningsstation ‘Mortsel’ en het bedrijf Agfa-Gevaert. Nu de aanleg van de elektriciteitskabels werd afgerond, vernieuwt aannemer Scheldekabel NV de rijbaan in opdracht van Elia en stad Mortsel. 

Vernieuwing wegdek in verschillende fasen

Tijdens de maand april vernieuwt de aannemer het wegdek in de Ter Varentstraat, Dieseghemlei en Drabstraat. De aannemer verwijdert eerst de toplaag asfalt met een freeswagen. Dit gebeurt over de volledige breedte van het wegdek. Daarna wordt een nieuwe laag asfalt aangelegd. Omdat het asfalt moet drogen, is de rijbaan tijdelijk niet berijdbaar. Huizen blijven steeds te voet toegankelijk

Begin mei herstelt de aannemer de rijbaan in de Heirbaan. De aannemer start met de voorbereidende werken op 3 en 4 mei. Op 5 en 6 mei legt de aannemer de nieuwe laag asfalt.  Het volledige wegdek is dan tijdelijk niet berijdbaar tussen de kruising met de IJzerenweglei tot en met de kruising met de Meidoorn. Vanaf 6 mei in de avond is de rijbaan terug beschikbaar. 

Vervolg Ijzerenweglei en Septestraat in zomer

In juli herstelt de aannemer nog het wegdek aan het kruispunt van de Septestraat en in de IJzerenweglei. Het wegherstel in de IJzerenweglei is gepland in overeenstemming met de ondernemers en bewoners van de straat. Specifieke hinder wordt voor aanvang van de werken gecommuniceerd door middel van een bewonersbrief. 

Hinder tot een minimum beperken

Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. 

  • Huizen en ondernemingen blijven steeds toegankelijk. Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht, zoals in de Ijzerenweglei.
  • We werken alleen overdag tussen 7.00 uur en ten laatste 19.00 uur
  • Het werfverkeer in de straat wordt beperkt. 

Waar straten worden afgesloten, krijgen bewoners steeds op voorhand een bewonersbrief met meer gedetailleerde informatie over hun bereikbaarheid en eventuele omleidingen die van kracht zijn.  

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.