Nautilus

Het Nautilus-project is de tweede onderzeese interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Koppeling tussen land en zee. Nautilus wisselt elektriciteit uit tussen België en het Verenigd Koninkrijk en faciliteert de aansluiting van offshore wind in de Noordzee

Vandaag zijn de elektriciteitsnetten van België en het Verenigd Koninkrijk reeds verbonden via de Nemo Link® interconnector. Elia en National Grid Ventures (NGV) onderzoeken de aanleg van een onderzeese hybride interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk: Nautilus. 

De hybride interconnectie Nautilus heeft een dubbele functie: het verbinden van de elektriciteitsnetten van beide landen en het rechtstreeks aansluiten van offshore windmolenparken op het vasteland. Dit zorgt voor de betere integratie van hernieuwbare energie op zee, maakt meer volatiele elektriciteitsstromen in Europa mogelijk en kan de prijsconvergentie van elektriciteit verder versterken. 

De Europese Commissie, die het belang ervan in een Europese context onderstreept, heeft Nautilus al bestempeld als een project van gemeenschappelijk belang (PCI). In dit kader, steunt de Europese Commissie grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die de energiesystemen van landen met elkaar verbinden en de EU helpen haar energiebeleid en klimaatdoelstellingen te verwezenlijken
 
 • Efficiënt, duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnet

  Een hybride interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk kan energie duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder maken voor de consument. De realisatie van Nautilus kan bijdragen aan:

  • Bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie: 
   Europa wil tegen 2050 volledig CO2-neutraal zijn en daarvoor is meer hernieuwbare energieproductie nodig. Deze groene ambitie (European Green Deal) wordt gedeeld door België en onderschreven door Elia. De ontwikkeling van energieproductie en - uitwisseling via de Noordzee is enorm belangrijk om deze doelstellingen te bereiken. 
  • Ondersteunen van de bevoorradingszekerheid: 
   In het complexe energiesysteem moeten vraag en aanbod voortdurend in evenwicht zijn. Omdat hernieuwbare energie van wind of zon nog niet op grote schaal kan worden opgeslagen, is het nodig om elektriciteit op het juiste moment uit te wisselen. Wanneer de eigen elektriciteitsproductie beperkt is, kan België via Nautilus stroom invoeren uit het Verenigd Koninkrijk. Ook wanneer bijvoorbeeld windparken voor de Belgische kust veel elektriciteit produceren, maar de vraag in België lager is, kunnen deze overschoten worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk.
  • Versterken marktuitwisselingscapaciteit: 
   Dankzij de ontwikkeling van hybride interconnecties kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor zal de martktuitwisselingscapaciteit versterken en kunnen de kosten worden beperkt. Dit heeft een positief effect op de energieprijzen

 • Onderzoek

  Offshore interconnectoren kunnen op twee manieren worden gerealiseerd. 

  1. Punt-tot-punt interconnectie
  Bij een ‘klassieke’ radiale verbinding worden België en het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks met elkaar verbonden via een onderzeese hoogspanningskabel in gelijkstroom (HVDC). 

  2. Hybride interconnectie 
  Bij een hybride interconnectie vervult de interconnectie een dubbele functie: het uitwisselen van elektriciteit tussen België en het Verenigd Koninkrijk én het transporteren van elektriciteit van windmolenparken op zee naar het vasteland. Dit is mogelijk door de interconnectie in gelijkstroom (HVDC) te linken met windmolenparken in de Noordzee.   In 2020 is beslist dat Nautilus een hybride interconnectie zal worden, indien dit kostenbesparend is en milieuwinsten met zich meebrengt. De Europese Commissie geeft aan dat hybride projecten een tussenstap kunnen zijn richting een volledig ‘vermaasd’ elektriciteitsnet met verschillende knooppunten op zee. Dit is nodig om het potentieel van de Noordzee voor de energietransitie volledig te kunnen benutten en voldoende elektriciteit uit te wisselen. 

  Op dit moment zijn Elia en NGV bezig met het uitvoeren van de nodige regulatoire studies en (markt-)technische onderzoeken om de realisatie van Nautilus mogelijk te maken. Deze studies moeten onder meer nog bepalen welk traject, op land en in de Noordzee, zal worden gevolgd. 

 • Planning

  Nautilus zit momenteel in de studiefase. Volgens de huidige planning zal ten vroegste vanaf 2028 elektriciteit kunnen worden uitgewisseld via Nautilus. 

  • 2019: Federaal Ontwikkelingsplan (2020-2030)
  • 2020-2021: Verkennende studies 
  • 2021-2024: Technische studies, vergunningsprocedures en aanbestedingsproces
  • 2025-2028: Constructiefase 
  • 2028: Commerciële in dienst name 

Nieuws

01 september 2019

Tweede interconnectie tussen België en het VK

In het kader van de Europese elektriciteitsmarkt, de facilitering en de uitdagingen van de energietransitie, zijn nieuwe interconnecties nodig.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.