Indiening van de vergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

Op 9 januari 2023 diende Elia een aanvraag in voor een milieuvergunning en een Natura 2000-vergunning voor de bouw en exploitatie van het energie-eiland.

Deze aanvraag wordt behandeld door de Wetenschappelijke Dienst BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee). 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dat zal plaatsvinden vanaf 8 februari 2023.

De vergunningsaanvraag voor het energie-eiland gaat vergezeld van een milieueffectenrapport en een passende beoordeling (Natura 2000) waarin de effecten van de voorgestelde activiteit en van de verschillende uitvoerings- en vestigingsalternatieven uitvoerig worden beschreven en beoordeeld. 

De communicatie van de Wetenschappelijke dienst van de BMM vindt u hier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.