Prinses Elisabeth Eiland

Het Prinses Elisabeth Eiland is het eerste energie-eiland ter wereld. Het is een elektriciteitshub: het eiland bundelt zowel de kabels van de tweede offshore windzone (Prinses Elisabeth zone) als de kabels van toekomstige interconnectoren met andere Europese landen. Het energie-eiland wordt ook natuurinclusief gebouwd om de biodiversiteit rondom het energie-eiland te bevorderen. 

Uitbouw van een elektriciteitsnet op zee

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld dat zowel gelijkstroom (HVDC) als wisselstroom (HVAC) combineert.

Het Prinses Elisabeth Eiland komt op zowat 45 kilometer voor de kust en heeft een bruikbare oppervlakte van ca. 6 hectare. Het komt midden in de Prinses Elisabeth zone en zal worden gebouwd op betonnen caissons die worden opgevuld met zand. Op het eiland komt bijna uitsluitend transmissie-infrastructuur. Er is ook een kleine haven voorzien voor de onderhoudsploegen en een helideck. Om alle toekomstige offshore installaties te verbinden met het Belgische hoogspanningsnet komen rond het eiland 300 kilometer aan wisselstroomkabels en 60 kilometer aan gelijkstroomkabels (HVDC).

Naarmate de offshore windsector zich ontwikkelt, onderzoeken landen steeds geavanceerdere methoden om landen op windparken aan te sluiten. Voorheen werden alleen radiale (van A naar B) verbindingen gebruikt. Tegenwoordig worden complexere benaderingen gebruikt. Hybride interconnectoren verbinden twee landen met elkaar terwijl ze ook verbonden zijn met een offshore windpark; en energie-eilanden fungeren als centraliserende energiehubs. Europa streeft ernaar vermaasde offshore-netwerken op te zetten voor alle zeeën, waarbij zowel interconnectoren als energie-eilanden een sleutelrol spelen. Het Prinses Elisabeth Eiland past volledig in deze nieuwe strategie als eerste energie-eiland ter wereld.

 

 • Planning
  • 2022-2023: Aanbestedingsprocedure voor het energie-eiland, uitwerken milieueffectrapportage en vergunningsprocedure en aanvragen van de domeinconcessie voor het energie-eiland
  • 2024 tot midden 2026: bouw van het energie-eiland, onshore (bouw van de caissons op de werf in Vlissingen) als offshore (nivelleren terrein, installatie van de caissons op zee,…) 
  • 2026-2030: Bouw van de elektrische installaties op het energie-eiland

  De ontwikkeling van windparken verloopt volgens de mededingingsprocedure uitgewerkt door de overheid. De planning kan u hier raadplegen. De aansluiting van de windparken op het Elia-net hangt samen met de indienstname van onshore netversterkingsprojecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia heeft de ambitie de volledige aansluitingscapaciteit te voorzien tegen 2030.

   
 • texteIn het belang van de samenleving

  De in dienst genomen windparken (1e concessiezone) hebben samen een totale capaciteit van 2,3 GW. Naast deze zone zijn in het marien ruimtelijk plan 2020-2026 drie nieuwe zones voorzien. Samen zijn de zones 285km2 groot en werden ze tot de Prinses Elisabethzone gedoopt. Hier zal tot 3,5 GW windenergie geproduceerd worden.

  In de Prinses Elisabethzone zal ook het energie-eiland komen. Hiermee zet Elia een belangrijke stap in de uitbouw van een Europees elektriciteitsnet op zee en de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen om tegen 2050 300 GW offshore windcapaciteit te hebben.

 • environnementOmgeving

  Duurzaamheid en respect voor het mariene milieu worden alsmaar belangrijker bij het ontwerp en de uitvoering van verschillende offshore infrastructuur. 

  In het kader van haar milieuvergunningsaanvraag voor het Prinses Elisabeth Eiland, en in het bijzonder in het begeleidende milieueffectenrapport, heeft Elia bijzondere aandacht besteed aan het beperken van de effecten van haar activiteiten op het mariene milieu, op het vlak van de bestudeerde alternatieven voor de ligging van het energie-eiland en de uitvoeringsmethoden. Het ontwerp van het eiland (vorm, oriëntatie …) draagt in belangrijke mate bij tot het beperken van ongewenste effecten.

  Om nog een stapje verder te gaan, heeft Elia er dan ook voor geopteerd om voor het kunstmatige energie-eiland de weg in te slaan van een Nature Inclusive Design. Elia wou niet alleen de verstorende effecten voor het mariene milieu tot een minimum beperken, maar ook van de gelegenheid gebruik maken om een echte ecologische en milieuwaarde aan zijn project toe te voegen.

  Tegelijk met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag vond een innovatief en uniek co-creatieproces plaats tussen een infrastructuurbeheerder en tal van experten van verschillende instellingen, universiteiten, studiebureaus en niet-gouvernementele organisaties. Dit proces heeft al zeer lonende vooruitzichten opgeleverd, die momenteel grondig worden bestudeerd en verfijnd met betrekking tot hun technische haalbaarheid en kosten. 

  Meer informatie over het Nature Inclusive Design vindt u hier.

 • texteOffshore infrastructuren
 • texteEen project dat kan rekenen op het Europese herstelfonds
  Het energie-eiland maakt gebruik van het Europese herstelfonds dat bedoeld is om de Belgische economie extra stimulansen te geven via toekomstgerichte initiatieven. Investeren in infrastructuur is investeren in economische groei die de socio-economische welvaart van ons land versterkt. 
 • docDocumenten

Nieuws

19 juni 2024

Elia Transmission Belgium wijst contracten toe voor HVAC-kabels en -hoogspanningsstations voor het Prinses Elisabeth Eiland

23 april 2024

Regeringsdelegatie benadrukt Belgische pioniersrol en expertise in offshore wind tijdens bezoek aan imposante caisson werf van het Prinses Elisabeth Eiland

Premier De Croo, minister van Energie Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Dermine hebben de caisson werf bezocht van het Prinses Elisabeth Eiland in Vlissingen.
 

13 november 2023

Elia neemt 7 concrete maatregelen om de biodiversiteit rond het Prinses Elisabeth Eiland te versterken

Netbeheerder Elia wil de biodiversiteit rond het toekomstige energie-eiland in de Noordzee een boost geven.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.