Prinses Elisabeth Eiland

Het Prinses Elisabeth Eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de windmolenparken van op zee met het vastenland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland.

Uitbouw van een elektriciteitsnet op zee

Het Prinses Elisabeth Eiland is het eerste energie-eiland ter wereld. Het is een elektriciteitshub waar kabels van zowel de 2de offshore wind zone (Prinses Elisabeth zone) toekomen als van toekomstige interconnectoren met andere Europese landen zoals bv. het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.


 • Planning
  • 2022-2023: aanbestedingsprocedure voor het energie-eiland, uitwerken milieueffectrapportage en vergunningsprocedure en aanvragen van de domeinconcessie voor het energie-eiland.
  • 2024 tot midden 2026: bouwen van het energie-eiland
  • 2026-2030: opeenvolgend bouwen en indiensnemen van elektrische infrastructuur op het energie-eiland.

  De ontwikkeling van windparken verloopt volgens de mededingingsprocedure uitgewerkt door de overheid. De planning kan u hier raadplegen. De aansluiting van de windparken op het Elia-net hangt samen met de indienstname van onshore netversterkingsprojecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia heeft de ambitie de volledige aansluitingscapaciteit te voorzien tegen 2030.

 • texteIn het belang van de samenleving

  De in dienst genomen windparken (1e concessiezone) hebben samen een totale capaciteit van 2,3 GW. Naast deze zone zijn in het marien ruimtelijk plan 2020-2026 drie nieuwe zones voorzien. Samen zijn de zones 285km2 groot en werden ze tot de Prinses Elisabethzone gedoopt. Hier zal tot 3,5 GW windenergie geproduceerd worden.

  In de Prinses Elisabethzone zal ook het energie-eiland komen. Hiermee zet Elia een belangrijke stap in de uitbouw van een Europees elektriciteitsnet op zee en de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen om tegen 2050 300 GW offshore windcapaciteit te hebben.

 • environnementOmgeving

  Duurzaamheid en respect voor het mariene milieu worden alsmaar belangrijker bij het ontwerp en de uitvoering van verschillende offshore infrastructuur. 

  In het kader van haar milieuvergunningsaanvraag voor het Prinses Elisabeth Eiland, en in het bijzonder in het begeleidende milieueffectenrapport, heeft Elia bijzondere aandacht besteed aan het beperken van de effecten van haar activiteiten op het mariene milieu, op het vlak van de bestudeerde alternatieven voor de ligging van het energie-eiland en de uitvoeringsmethoden. Het ontwerp van het eiland (vorm, oriëntatie …) draagt in belangrijke mate bij tot het beperken van ongewenste effecten.

  Om nog een stapje verder te gaan, heeft Elia er dan ook voor geopteerd om voor het kunstmatige energie-eiland de weg in te slaan van een Nature Inclusive Design. Elia wou niet alleen de verstorende effecten voor het mariene milieu tot een minimum beperken, maar ook van de gelegenheid gebruik maken om een echte ecologische en milieuwaarde aan zijn project toe te voegen.

  Tegelijk met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag vond een innovatief en uniek co-creatieproces plaats tussen een infrastructuurbeheerder en tal van experten van verschillende instellingen, universiteiten, studiebureaus en niet-gouvernementele organisaties. Dit proces heeft al zeer lonende vooruitzichten opgeleverd, die momenteel grondig worden bestudeerd en verfijnd met betrekking tot hun technische haalbaarheid en kosten. 

  Meer informatie hierover zal binnenkort beschikbaar zijn. 

 • texteOffshore infrastructuren
 • texteEen project dat kan rekenen op het Europese herstelfonds
  Het energie-eiland maakt gebruik van het Europese herstelfonds dat bedoeld is om de Belgische economie extra stimulansen te geven via toekomstgerichte initiatieven. Investeren in infrastructuur is investeren in economische groei die de socio-economische welvaart van ons land versterkt. 
 • docDocumenten

Nieuws

13 november 2023

Elia neemt 7 concrete maatregelen om de biodiversiteit rond het Prinses Elisabeth Eiland te versterken

Netbeheerder Elia wil de biodiversiteit rond het toekomstige energie-eiland in de Noordzee een boost geven.

03 oktober 2023

Milieuvergunning toegekend voor het Prinses Elisabeth Eiland dat een belangrijke schakel wordt in onze toekomstige energievoorziening

De bouwwerken voor het Belgische energie-eiland gaan begin volgend jaar van start. Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft daarvoor de milieuvergunning goedgekeurd.

10 februari 2023

Indiening van de vergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

Op 9 januari 2023 diende Elia een aanvraag in voor een milieuvergunning en een Natura 2000-vergunning voor de bouw en exploitatie van het energie-eiland.Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.