Prinses Elisabeth Eiland

Het Prinses Elisabeth Eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de windmolenparken van op zee met het vastenland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland.

Uitbouw van een elektriciteitsnet op zee

Het Prinses Elisabeth Eiland is het eerste energie-eiland ter wereld. Het is een elektriciteitshub waar kabels van zowel de 2de offshore wind zone (Prinses Elisabeth zone) toekomen als van toekomstige interconnectoren met andere Europese landen zoals bv. het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.


 • Planning
  • 2022-2023: aanbestedingsprocedure voor het energie-eiland, uitwerken milieueffectrapportage en vergunningsprocedure en aanvragen van de domeinconcessie voor het energie-eiland.
  • 2024 tot midden 2026: bouwen van het energie-eiland
  • 2026-2030: opeenvolgend bouwen en indiensnemen van elektrische infrastructuur op het energie-eiland.

  De ontwikkeling van windparken verloopt volgens de mededingingsprocedure uitgewerkt door de overheid. De planning kan u hier raadplegen. De aansluiting van de windparken op het Elia-net hangt samen met de indienstname van onshore netversterkingsprojecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia heeft de ambitie de volledige aansluitingscapaciteit te voorzien tegen 2030.

 • texteIn het belang van de samenleving

  De in dienst genomen windparken (1e concessiezone) hebben samen een totale capaciteit van 2,3 GW. Naast deze zone zijn in het marien ruimtelijk plan 2020-2026 drie nieuwe zones voorzien. Samen zijn de zones 285km2 groot en werden ze tot de Prinses Elisabethzone gedoopt. Hier zal tot 3,5 GW windenergie geproduceerd worden.

  In de Prinses Elisabethzone zal ook het energie-eiland komen. Hiermee zet Elia een belangrijke stap in de uitbouw van een Europees elektriciteitsnet op zee en de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen om tegen 2050 300 GW offshore windcapaciteit te hebben.

 • environnementOmgeving
  Het energie-eiland is een kunstmatig eiland waarop vooral hoogspanningsapparatuur zal staan. Bij de ontwikkeling van dit eiland heeft Elia bijzondere aandacht voor de mitigatie van mogelijke negatieve impact op het marien milieu en in het bijzonder op het nabijgelegen Natura 2000 gebied. Elia gaat samen met experten op zoek naar mogelijkheden om rond en op het eiland nieuwe habitats te creëren, dit noemen wij Nature Inclusive Design-oplossingen om het ontwerp van het energie-eiland te optimaliseren.
 • texteOffshore infrastructuren
 • texteEen project dat kan rekenen op het Europese herstelfonds
  Het energie-eiland maakt gebruik van het Europese herstelfonds dat bedoeld is om de Belgische economie extra stimulansen te geven via toekomstgerichte initiatieven. Investeren in infrastructuur is investeren in economische groei die de socio-economische welvaart van ons land versterkt. 
 • docDocumenten

Nieuws

04 november 2022

Elia stelt concept energie-eiland voor dat de naam Prinses Elisabeth Eiland krijgt – 3.10.22

In aanwezigheid van de federale ministers Tinne Van der Straeten (Energie) en Vincent Van Quickenborne (Noordzee) heeft netbeheerder Elia het conceptplan voorgesteld van wat het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld wordt.Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.