Project: aansluiting van de toekomstige STEG-centrale in Manage op het Elia-net 

Aansluiting van de toekomstige productie-eenheid op het hoogspanningsstation in Courcelles

Dit project, dat volledig aansluit bij de energietransitie, beoogt de realisatie van een ondergrondse elektrische verbinding tussen de toekomstige STEG-installatie (stoom- en gascentrale) van het bedrijf Bali Wind SA in Manage en de Elia-elektriciteitspost in Courcelles. 

Deze aansluiting bestaat uit een ondergrondse verbinding van twee draadstellen (of circuits) met een spanningsniveau van 380 kV en een totale transmissiecapaciteit van 870 MW. 

 • texteIn het belang van de samenleving

  In het kader van de ingezette energietransitie blijft het Belgische energielandschap evolueren, zowel op het vlak van de productiebronnen (hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen, enz.) als op het vlak van verbruik (elektrificatie van de samenleving, nieuwe consumenten, enz.). Dit is een ingrijpende verandering waaraan alle spelers op de elektriciteitsmarkt moeten deelnemen. 

  Als transmissienetbeheerder voor elektriciteit speelt Elia een cruciale rol in het welslagen van deze evolutie. Het net moet immers voortdurend aangepast worden aan de huidige en vooral toekomstige noden. Een aangepast net zal de energietransitie in een duurzame en milieuvriendelijke wereld mogelijk maken. Voor het welslagen van deze energietransitie moeten de nieuwe productie-eenheden worden aangesloten op het hoogspanningsnet, aangezien zij van essentieel belang zijn om het evenwicht van het elektriciteitssysteem te waarborgen.

  Het project voor de bouw van een nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbinding om de toekomstige STEG-centrale in Manage op het Elia-net aan te sluiten, kadert in deze context. 

   
 • texteTraject

  De twee circuits van de ondergrondse 380 kV-verbinding, met een vermogen van 870 MW, tussen de toekomstige STEG-elektriciteitscentrale van Bali Wind SA in Manage en het Elia-station in Courcelles zullen parallel worden aangelegd, in dezelfde sleuf. Het voorgestelde tracé houdt rekening met plaatselijke territoriale overwegingen en respecteert het milieu en de leefomgeving waarin het project zal worden uitgevoerd.

 • environnementOmgeving
  Voor de analyse van de mogelijke milieueffecten van het project werd het onafhankelijk extern studiebureau SGS, erkend door Wallonië, aangesteld. Het bureau heeft de opdracht gekregen om het milieueffectenrapport voor het Elia-project op te stellen. De resultaten van de bijbehorende milieueffectenstudie zullen worden opgenomen in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.
 • Planning
  • Juni: Indiening van de aanvraag voor een vergunning.
  • Juni: Openbaar onderzoek (30 dagen)
  • December: Besluit van de gewestelijke overheden over de vergunningsaanvraag
  • Q1 2022: Aanvang van de werkzaamheden
   
 • docDocumenten

Nieuws

02 juli 2021

De procedure wordtvoortgezet

Na de indiening van de stedenbouwkundige vergunning op 1 juni, wordt de procedure nu voortgezet. 

26 mei 2021

Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning ingediend

Tijdens de informele online informatiesessie van 26 april 2021 konden alle buurtbewoners kennismaken met het project omtrent de dubbele ondergrondse elektriciteitsverbinding tussen de toekomstige TGV-centrale van Manage en het hoogspanningsstation van Courcelles.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.