Vanaf begin augustus aanleg elektriciteitskabels in Beekstraat

Werken in twee fasen

Elia legt ondergrondse elektriciteitskabels aan in het wegdek van de Beekstraat. Dit gebeurt in twee fasen. Tijdens de eerste fase plaatste Elia wachtbuizen tussen Beekstraat 20 en Beekstraat 98. Door wachtbuizen kunnen later elektriciteitskabels getrokken worden. De eerste fase is ondertussen afgerond. Tijdens de tweede fase worden ondergrondse elektriciteitskabels aangelegd tussen Beekstraat 100 en Beekstraat 146. Dit gebeurt door middel van een open sleuf in het wegdek. De startdatum voor deze werken is voorzien vanaf 3 augustus 2020 en zal duren tot midden november 2020.  

 

Omleiding via Westdijk en Tisseltstraat

Gedurende de periode van de werken is de Beekstraat tussen de huisnummers 100 en 146 volledig onderbroken voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Woningen in de Beekstraat die buiten de werfzone liggen zijn bereikbaar via de omleidingsroutes langs de Westdijk en Tisseltstraat. Ter plaatse wordt signalisatie voorzien.

 

Tijdelijke omleiding De Lijn 

Tijdens de werken wordt Buslijn 260 omgeleid. Hierdoor zal Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn bepaalde haltes op het huidige traject niet kunnen bedienen. In Tisselt worden de haltes Wolvenstraat en School niet bediend. In Ramsdonk gaat het over de haltes Kerk, Broek, Notenstraat en Beekstraat. De Lijn voorziet tijdelijke haltes aan de kerk in Tisselt (in beide richtingen) en in de Bormstraat ter hoogte van Gemeenteplein (in beide richtingen).
 
Meer informatie over de gewijzigde dienstregeling kan u steeds terugvinden op www.delijn.be.

 

Vernieuwing wegdek en voetpad 

Op het einde van de werken wordt in het eerste deel van de Beekstraat – binnen de bebouwde kom – de volledige rijweg heraangelegd en vervangen door een rijweg in asfalt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Willebroek. Deze werken vallen binnen boven vermelde termijn. Nadien zal de gemeente Willebroek zelf nog het voetpad aan de oneven zijde vernieuwen. Dit wordt afgestemd met de werken in de Cardijnwijk.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.