Afbraak van de 70kV - hoogspanningslijn Malderen – Mechelen

Begin april, is Elia gestart met de verdere afbraak van de hoogspanningsmasten op het traject tussen Malderen en Mechelen. Vorig jaar werden al een aantal pylonen verwijderd, nu is het de beurt aan de 50 resterende exemplaren. De elektriciteitsdraden zelf werden al in 2021 weg genomen en vervangen door ondergrondse kabels. De hoogspanningsnetbeheerder wil de werken dit najaar afgerond hebben.

Werken in fasen

De hoogspanningslijn Malderen-Mechelen dateert van de jaren 1920 en was niet meer aangepast aan de noden van onze maatschappij die meer behoefte heeft aan elektriciteit. Om die reden, besliste Elia al in 2020 om de lijn die opereerde onder een spanning van 70kV uit dienst te nemen en te vervangen door de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels van 150 kV om de elektriciteitsbevoorrading in de regio verder te garanderen. Een jaar later, werden de geleiders van de hoogspanningsmasten gehaald en in 2022 startte de aannemer met de afbraak van enkele masten. Vanaf de maand april dit jaar, nam Elia de resterende 50 pylonen weg. De laatste ging in Leest tegen de vlakte.  

Lijn van 100 jaar oud verdwijnt

Het afbreken van hoogspanningsmasten gebeurt met behulp van hoge kranen. De masten worden gedemonteerd in verschillende delen.  Daarna worden de funderingen verwijderd. Tenslotte wordt de bodem hersteld zodat de staat ervan overeenstemt met die van het omliggende terrein. 

“We zijn in Tisselt gestart en namen de masten in een eerste fase weg in de richting van Malderen. Van daaruit, werkten we in een volgende fase verder naar Mechelen toe. De laatste pyloon ging gisteren in Leest tegen de vlakte”, zegt Simon November, verantwoordelijke voor projectcommunicatie bij Elia. 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.