Sint-Amandsberg - Wetteren

Aanleg nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbindingen (36kV) tussen hoogspanningsstations Sint-Amandsberg en Wetteren.

 • texteIn het belang van de samenleving
  Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbindingen (36kV) aan tussen hoogspanningsstation Sint-Amandsberg en hoogspanningsstation Wetteren. De bestaande ondergrondse elektriciteitsverbindingen zijn einde levensduur en worden vervangen. Zo kan Elia de elektriciteitsbevoorrading ook in de toekomst blijven garanderen.

  Deze werken maken deel uit van het project Gent Oost. Met dit project bereid Elia het elektriciteitsnet rondom Gent voor op de toekomst door middel van herstructureringswerken.
 • texteTraject

  De ondergrondse elektriciteitsverbindingen (36kV) worden aangelegd tussen het hoogspanningsstation Sint-Amandsberg en het hoogspanningsstation Wetteren. De werken gebeuren in drie fasen.

 • environnementOmgeving

  Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving te beperken.

  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken. 
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte brengen.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.
 • Planning

  De aanleg van de ondergrondse elektriciteitsverbindingen tussen het hoogspanningsstation Sint-Amandsberg en het hoogspanningsstation Wetteren gebeurt in drie fasen.

  Fase 1: Hoogspanningsstation Sint-Amandsberg tot hoogspanningsstation Flora

  • Najaar 2023: Indienen omgevingsvergunningsaanvraag
  • Najaar 2023: Infomarkt
  • Voorjaar 2024: Start werken
  • Najaar 2025: Einde werken

  Fase 2: Hoogspanningsstation Flora tot hoogspanningsstation Kwatrecht

  • November 2023: Indienen omgevingsvergunningsaanvraag
  • September 2024: Start werken
  • Juli 2025: Einde werken

  Fase 3: Hoogspanningsstation Kwatrecht tot hoogspanningsstation Wetteren

  • Augustus 2025: Start werken
  • Maart 2026: Einde werken

 • docDocumenten

Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.