Werken - Oostlus

Op de werven stelt Elia alles in het werk om de hinder voor de buurtbewoners te beperken en de omgeving te respecteren.Foto rechts: aanleg van een klassieke luchtlijn.

Werken in 4 stappen

De werken van het project Oostlus - Stap 2 worden uitgevoerd in 4 stappen. 

Fasen van de werken

De lijn is opgedeeld in 4 delen. Op elk deel voeren we de werken uit in 8 opeenvolgende fasen.


Verloop van de werken

Elia ziet respect voor de omwonenden en de omgeving als een prioriteit.Hoewel elke werf specifiek is en afhankelijk van het type infrastructuur, organiseert Elia haar werven telkens in samenwerking met de betrokken actoren (aannemer, gemeentediensten, politiezone, grondbezitters) en houdt ze hierbij regelmatig de omwonenden op de hoogte van de voortgang van de werken.

Tijdens de werken zal er een aantal maatregelen worden genomen op drie hoofdassen: veiligheid, lawaaibeperking en mobiliteitsbeheer.


 •    Beperken van de geluidshinder
  • De werken die geluidshinder veroorzaken, voeren we alleen tijdens de kantooruren uit, tenzij anders overeengekomen met de betrokken administraties als zij uitdrukkelijk de mobiliteitshinder wensen te beperken
  • De motoren van de werfvoertuigen draaien enkel wanneer het echt nodig is.
 •    Veiligheid op de werf
  • Tijdens de volledige duur van de werken zijn de werflocaties duidelijk afgebakend. Er is ook steeds een werfveiligheidscoördinator die waakt over het verloop van de werken.
  • We organiseren ook werfbezoeken voor de aannemers om de aandachtspunten met hen te bespreken (traject, afvalsortering, ...).
  • Tijdens de ontmanteling van de bestaande lijn plaatsen we veiligheidspoorten. Zo beschermen we tijdens het weghalen van de hoogspanningskabels de infrastructuur op het tracé (wegen en woningen).
 •    Mobiliteit
  • Als we voor de werken tijdelijk bepaalde wegen moeten afsluiten, voorzien we voldoende omleidingen en signalisatieborden in samenspraak met de lokale politie.
  • Ook installeren we werfborden in samenspraak met de politie. Hierop vermelden we de nodige informatie voor de bevolking (met name de start- en einddatum van de werken).
  • Elia let erop dat omwonenden toegang blijven hebben tot hun woning.

Contactez-nous

Vous êtes concernés par un projet et vous souhaitez nous poser une question?
Notre équipe est à votre disposition.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.