08 april 2019

Elia bekijkt aangepaste organisatiestructuur die toelaat om gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten in België te scheiden

Elia overweegt de implementatie van een intern reorganisatieproject om Elia’s gereguleerde activiteiten in België te isoleren en te scheiden van haar niet-gereguleerde activiteiten.

Het voornemen om de groepsstructuur te wijzigen, vloeit voort uit de nieuwe tariefmethodologie voor 2020-2023. Die methodologie bevat een bepaling die de impact definieert op de gereguleerde tarieven van leningen aangegaan voor de financiering van Elia’s niet-gereguleerde activiteiten (dit zijn alle activiteiten anders dan de gereguleerde activiteiten in België).

Terzelfdertijd heeft de raad van bestuur van Elia unaniem beslist dat een buitengewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen op 21 mei 2019 met de vraag om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal van Elia te verhogen (toegestaan kapitaal).

Marleen Vanhecke
Head of Communication & Reputation Elia Group
Yannick Dekoninck
Head of Capital Markets
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.