Publieke consultatie: nieuwe EU richtlijn conforme aanpak voor de coördinatie van assets voor system operations and marktprocedures

Thema

Traditioneel worden alle kerntaken met betrekking tot system operations en marktprocedures voor grote productie-eenheden georganiseerd tussen ELIA en de Toegangsverantwoordelijke via het CIPU contract (Coördinatie van de Inschakeling van Productie-eenheden (Units)).

Achtergrondinformatie

Verschillende evoluties vragen om een herziening van het contract: de implementatie van de operationele informatie-uitwisselingen en de ontwikkeling van nieuwe rollen zoals opgelegd in de Europese Richtlijn betreffende het Beheer van Elektriciteitstransmissiesystemen (European Guideline on Electricity Transmission System Operation), de toenemende decentralisering van productie, de ontwikkeling van flexibiliteit aan vraagzijde en de toetreding van nieuwe partijen tot de elektriciteitsmarkten.

Dit voorstel is het resultaat van een analyse en uitvoerige bespreking met de relevante belanghebbenden in het kader van het iCAROS project (integrated Coordination of Assets for Redispatching and Operational Security). Ter verduidelijking van de toekomstige context waarin de procedures voor coördinatie dienen te worden georganiseerd, schept een inleidende nota een breder beeld van de toekomstige rollen en verantwoordelijkheden zoals omschreven in de Europese richtlijnen. Ook twee andere designdocumenten worden voorgelegd ter consultatie die specifiek handelen over de procedures die in de toekomst onder de bevoegdheden van de Outage Planning Agent en Scheduling Agent vallen. Een vierde document omschrijft hoe de levering van evenwichtsdiensten rekening zal houden met congestierisico’s op het net.

De designdocumenten zijn van toepassing voor de assets geconnecteerd op het ELIA net en op ELIA-geconnecteerde CDS, ongeacht of de asset direct aangesloten is of achterliggend op de site van een verbruikersinstallatie (demand facility). Het design van toepassing op assets aangesloten op de distributienetten wordt momenteel besproken tussen ELIA en Synergrid; de resultaten hiervan zullen op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

De consultatie beoogt om formele feedback te krijgen van de belanghebbende partijen met betrekking tot de designprincipes en specifiek de wijzigingen die op basis hiervan worden voorgesteld in het Federaal Technisch Reglement. In een volgend stadium zal ELIA het design verder uitwerken en het traject ter implementatie van het design ontwikkelen in samenwerking met de verschillende betrokken partijen.

Periode van overleg

Stakeholders worden gevraagd om hun opmerkingen, bezorgdheden en suggesties aangaande de voorgestelde design aan ELIA door te geven via het online formulier op de ELIA website. Dit kan in de consultatieperiode die loopt van 11 december 2017 tot en met 15 januari 2018 (18h00).

  • Documenten voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Gectualiseerde documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.