Formele Raadpleging met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-BLOK

Thema

Verordening (EU) nr. 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtsnoer voor de exploitatie van het elektriciteitstransmissiesysteem (hierna "SOGL" genoemd) vereist dat de transmissiesysteembeheerder de in artikel 6(3)(e) genoemde methoden en voorwaarden 12 maanden na de inwerkingtreding van de verordening bij de betrokken regulerende instantie moet indienen. Deze methodologieën en voorwaarden maken deel uit van een operationele overeenkomst voor de controlezone van Elia, hierna de "operationele overeenkomst voor het LFC-blok" genoemd.

Achtergrond informatie

Het doel van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok (en gespecificeerd in artikel 119 van de SOGL) is het vaststellen van de dimensioneringsregels voor “frequentieherstelreserves” of "FRR”, ook secundaire en tertiaire reserve genoemd in de Belgische wetgeving, en het vervullen van de verplichtingen van belasting-frequentieregeling. Dit betreft het proces om het vermogensevenwicht van het LFC-blok weer op de geprogrammeerde waarde te brengen en het residuele onevenwicht tussen injecties en afnames weg te werken.

De methode van beoordeling en bepaling van de primaire, secundaire en tertiaire reservecapaciteit voor 2019 overeenkomstig artikel 233 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot vaststelling van een technisch voorschrift voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet en de de toegang ertoe zal net als in voorgaande jaren aan de CREG ter goedkeuring worden meegedeeld aan de hand van een specifiek document. Deze evaluatiemethode zal in overeenstemming zijn met de regels uiteengezet in de operationele overeenkomst voor het LFC-blok. Dit document zal de komende maand door Elia aan de CREG worden voorgelegd. De raadpleging, georganiseerd door de CREG, is gepland voor het derde kwartaal van 2018. 

Het doel van de raadpleging was het verzamelen van eventuele opmerkingen van de betrokken marktdeelnemers over het ontwerpvoorstel. De toelichting viel niet onder de openbare raadpleging, maar bevat de vereiste verduidelijkingen en motiveringen van het ontwerpvoorstel. Aan de stakeholders werd er gevraagd dat ze hun opmerkingen en suggesties zouden bezorgen tijdens een periode van 6 weken, van 10 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018.

In het totaal ontving Elia feedback van 2 stakeholders:

  • FEBEG (in het Engels)
  • FEBELIEC (in het Engels)

Elia publiceert een samenvatting van de feedback die ze heeft ontvangen. Zo kan zij de marktpartijen informeren over alle ontvangen reacties en haar antwoorden op de ontvangen reacties bezorgen. De samenvatting werd ook toegelicht tijdens de Working Group Balancing van 10 september, 2018. De tijdens de raadpleging ontvangen feedback heeft niet geleid tot wijzigingen van het oorspronkelijke voorstel van Elia.

Periode van overleg


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.