Formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)

Thema

Ze nodigt de betrokken marktpartijen om te reageren op dit voorstel.

Achtergrond informatie

De voorgestelde wijzigingen in het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de energieoverdracht naar het marksegment van gereserveerd tertiair regelvermogen (eind 2018) en SDR (winterperiode 2019-2020).

Bovendien, stelt Elia enkele verbeteringen aan het ARP-contract voor, gericht op de modernisering van de uitwisseling van contactinformatie.

Periode van overleg

Deze openbare raadpleging heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 16 augustus tot en met 6 september 2018.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.