Publieke consultatie over hersteldiensten

Thema

Tussen november 2017 en augustus 2018 heeft Elia een diepgaande studie uitgevoerd over de black start dienst voor het Belgische elektriciteitssysteem. ELIA heeft voor de studie gebruik gemaakt van simulaties, informatie van producenten en een vergelijking met andere Europese landen en rekening gehouden met de impact van de nieuwe Europese richtlijnen.

Achtergrond informatie

Als output van deze studie werden twee documenten gedeeld voor publieke consultatie :

  • Studie over een herziening van de Black Start ondersteunende diensten
    Merk op dat ELIA vertrouwelijke informatie gebruikte als input in deze studie. Deze informatie wordt niet gepubliceerd in de publieke versie van het rapport.
    De studie analyseerde de technische mogelijkheden van productie-eenheden in België (thermisch en intermitterend) voor black start en houseloadwerking, de marktmodellen die in andere Europese landen worden gebruikt om de black start dienst aan te schaffen en de bepaling van de behoeften voor black start diensten om de doelstellingen van het herstelplan te bereiken.
  • Ontwerpnota over hersteldiensten
    ELIA heeft momenteel een contract voor de black start diensten , breder gedefinieerd als "hersteldiensten" in de netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet. Op basis van de bovengenoemde studie heeft ELIA het ontwerp van de dienst herzien. Het voorstel voor het nieuwe ontwerp is gepubliceerd in deze ontwerpnota en zal dienen als basis voor toekomstige versies van de Modaliteiten en Voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis.

Het doel van deze raadpleging was om feedback te ontvangen van belanghebbende partijen over het rapport van de studie de ontwerpnota. Stakeholders werden gevraagd om hun opmerkingen, bezorgdheden en suggesties door te geven aan ELIA via het online formulier op de ELIA-website.

Elia heeft de bijdragen verwerkt en de vragen beantwoord in een consultatierapport. Elia heeft de bovengenoemde documenten aangepast zoals omschreven in het consultatierapport.

Periode van overleg

Tussen 08 Oktober en 19 November.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.