Formele publieke consultatie omtrent het wijzigingsvoorstel aan de T&C BRP met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee

Thema

Formele publieke consultatie omtrent het wijzigingsvoorstel aan de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee

Achtergrond informatie

Elia heeft, op vrijdag 16 augustus 2019, een formele publieke consultatie van de marktspelers gestart omtrent het wijzigingsvoorstel aan de T&C BRP. De voorgestelde wijzigingen in de T&C BRP komen voort uit de integratie van de verplichtingen inzake storm op zee voor BRP’s die belast zijn met de follow-up van het toegangspunt van een offshore-power park module.
De twee belangrijkste veranderingen zijn:

  • De integratie van de verplichtingen op het gebied van stormbeheer in de evenwichtsverplichtingen van de BRP
  • De integratie van de operationele procedure voor stormbeheer in een nieuwe bijlage.

Consultatie periode

Deze consultatie had als doel opmerkingen van de marktspelers te verzamelen omtrent de voorgestelde wijzigingen van de T&C BRP.
De consultatieperiode is van vrijdag 16 augustus tot maandag 16 september 2019 18u00 geloopt.
Reacties over de voorgestelde wijzigingen van de T&C BRP warden ingediend via het formulier op onze website.
Al uw vragen kunnen worden gericht aan BMMconsult@elia.be.
Elia heeft vervolgens een consultatierapport opstellen dat voor alle marktspelers openbaar gemaakt is. Degenen die dat wensen, kunnen vragen dat hun reactie vertrouwelijk wordt behandeld in dit consultatierapport.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.