Een publieke consultatie van de voorwaarden voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (T&C OPA), de voorwaarden voor de programma-agent (T&C SA) en de regels voor de coördinatie en het congestiebeheer

Thema

Een publieke consultatie van de voorwaarden voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (T&C OPA), de voorwaarden voor de programma-agent (T&C SA) en de regels voor de coördinatie en het congestiebeheer.

Achtergrond informatie

Elia lanceerde de publieke consultatie betreffende haar voorstel tot de volgende drie documenten (1), de Voorwaarden voor de verantwoordelijke van de niet-beschikbaarheidsplanning (Outage Planning Agent of OPA), (2) deze voor de programma-agent (Scheduling Agent of SA en (3) de regels voor de coördinatie en het congestiebeheer.

De volgende drie documenten werden ter raadpleging aangeboden:

  • Wat de Voorwaarden voor de verantwoordelijke van de niet-beschikbaarheidsplanning en de Voorwaarden voor de programma-agent betreft: de omzetting die nodig zal zijn van het huidige niet-gereguleerde contractuele en operationele kader (CIPU-contract ondertekend door de BRP) naar een contractueel en gereguleerd kader dat een duidelijk onderscheid maakt in de rollen en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning (contract OPA ondertekend door de BRP/OPA) en de programma-agent (contract SA ondertekend door de BRP/SA), zoals bepaald in de richtsnoer betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (Verordening (EU) 2017/1485) en het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019.
  • Wat de regels voor de coördinatie en het congestiebeheer betreft: het document met de regels voor de coördinatie en het congestiebeheer beschrijft de operationele regels die Elia zal toepassen om de technische eenheden te coördineren die zijn onderworpen aan de niet-beschikbaarheidsplanning en aan de programmaverplichtingen evenals de regels voor het beheer van congestierisico’s.

Deze documenten geven de huidige situatie weer en moeten beschouwd worden als een eerste fase tijdens een overgangsperiode. Deze overgangsperiode zal beëindigd worden met de invoering van de nieuwe designelementen zoals voorgesteld door Elia in het kader van het iCAROS-project.

Consultatie periode

De raadpleging liep van maandag 16 september tot en met woensdag 16 oktober 2019.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies