Publieke consultatie betreffende de integratie van additionele offshore windcapaciteit

Onderwerp

Elia lanceert de eerste publieke consultatie over zijn studie die tot doel heeft de impact van de bijkomende geïnstalleerde offshore capaciteit op het systeem te analyseren en aanbevelingen te formuleren.

Deze publieke consultatie volgt op twee stakeholdersworkshops die in januari en maart 2020 werden gehouden.

De feedback over de impact en de mitigerende maatregelen die in dit document beschreven zijn zal in rekening worden genomen bij de 2de publieke consultatie, die gepland is voor 1 oktober 2020. Deze tweede publieke consultatie zal gewijd zijn aan de mitigerende maatregelen.

Het finaal rapport zal uiterlijk op 23 december worden gepubliceerd.

Context

De ambitie om de geïnstalleerde capaciteit van offshore windmolenparken te laten evolueren van 2.3 GW eind 2020 naar een maximum van 4.4 GW tegen 2030 werd vastgelegd door de Belgische overheid.

De netversterkingen die nodig zijn om deze bijkomende capaciteit aan te sluiten, werden geïdentificeerd in het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 en de bijbehorende projecten werden door Elia opgestart.

Naast deze netversterkingen werden bepaalde systeemaspecten geïdentificeerd die verder bestudeerd dienen te worden zoals de impact op de evenwichtsregeling (inclusief reserve behoeftes). Zoals in het verleden al werd aangegeven, werd het mechanisme voor het beheer van de impact van stormen op de evenwichtsregeling ontwikkeld in het kader van een geïnstalleerde offshore capaciteit die groeit naar 2.3 GW. De vraag stelt zich of het bestaande mechanisme voldoende robuust is voor een bijkomende groei tot 4.4 GW of dat er aanvullende of alternatieve maatregelen nodig zijn.

Indien nodig kunnen de aanbevolen maatregelen worden opgenomen in de aanbestedingsprocedure in het kader van de uitbreiding van de Belgische offshore windcapaciteit.

Gezien het tijdschema houdt deze studie rekening met de onzekerheden over de toekomstige werking van de markt en de technologische ontwikkelingen tegen de tijd dat de toekomstige offshore capaciteit in gebruik wordt genomen. Elia wil graag in gesprek met de stakeholders over de in de studie gedefinieerde assumpties, de gebruikte methodologieën en de impact van de geïdentificeerde potentiële mitigerende maatregelen. Een herziening van de assumpties zal moeten worden uitgevoerd vóór de aanbestedingsprocedure om de gedefinieerde maatregelen te bevestigen en te kalibreren, indien van toepassing.

Periode

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van maandag 8 juni 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020 via het onderstaande onlineformulier opmerkingen en suggesties te geven over het geconsulteerde document.

Een workshop is gepland op 15 juni om 14 uur om de belangrijkste conclusies van de studie voor te stellen en een open discussie met de stakeholders aan te gaan.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.