Publieke consultatie over de studie over pay-as-bid vs. pay-as-cleared vergoeding voor mFRR & aFRR capaciteit

Onderwerp

Elia start een openbare raadpleging betreffende een studie over “pay-as-bid” of “pay-as-cleared” vergoeding voor mFRR- en aFRR-capaciteit.

Deze studie omvat:

  • een theoretische analyse van de voor- en nadelen van beide vergoedingsmechanismen;
  • een overzicht van de vergoedingsmechanismen die in andere Europese landen worden toegepast voor aFRR- en mFRR-capaciteit (en mogelijke, geplande wijzigingen in de productontwerpen van andere TNBs), alsook het verband met methodologieën voor een proces voor de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit voor de uitwisseling van balanceringscapaciteit of het delen van reserves;
  • een analyse van de wijze waarop de overgang van een "pay-as-bid" naar een "pay-as-cleared" vergoeding kan worden ingevoerd in de ontwerpen van de Belgische aFRR- en mFRR-capaciteitsproducten.

Elia publiceert en verspreidt dit studierapport om de standpunten van de stakeholders over de studie in het algemeen te verzamelen en om feedback te krijgen over enkele specifieke vragen aangaande prioriteiten en implementatieaanpak. De feedback van de stakeholders dient als input ter finalisatie van de studie.

Elia zal het finale studierapport ten laatste op 23 december 2020 publiceren.


Context

Aangezien in 2020 de laatste stappen van de Elia “balancing roadmap” worden uitgevoerd met inbegrip van de kortetermijnaankopen van mFRR capaciteit (februari 2020) en aFRR capaciteit (september 2020), is de tijd aangebroken om na te denken over de volgende mogelijke veranderingen in de FRR-capaciteitsmarkten.

In dit kader heeft Elia, zoals voordien gevraagd door de stakeholders, de mogelijkheden en effecten onderzocht van de overgang van een “pay-as-bid” naar een “pay-as-cleared” vergoedingsmechanisme voor aFRR en/of mFRR-capaciteit. De algemene verwachting is dat een “pay-as-cleared” vergoeding in een goed functionerende markt leidt tot meer efficiëntie en lagere inkoopkosten. De studie geeft aan onder welke omstandigheden dit theoretisch gezien het geval zou zijn en evalueert in hoeverre aan de noodzakelijke randvoorwaarden is (of zal worden) voldaan op basis van concrete analyses van de (toekomstige) productontwerpen en de huidige marktsituatie van aFRR- en mFRR-capaciteitsproducten in België.

Periode

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van dinsdag 1 september 2020 tot en met donderdag 1 oktober 2020 opmerkingen en suggesties te geven over het geraadpleegde document via onderstaand onlineformulier.

Een workshop over deze studie is gepland op 15 september om de belangrijkste conclusies voor te stellen en een open discussie met de stakeholders aan te gaan.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.