Openbare raadpleging over de Day-ahead evenwichtsverplichting van BRPs

Onderwerp

Elia lanceert een openbare raadpleging betreffende een studie over "de Day-ahead evenwichtsverplichting van de evenwichtsverantwoordelijken". Het doel van de studie is het analyseren van de geschiktheid van de huidige Day-ahead evenwichtsverplichting van de BRPs en het aanbevelen van de meest geschikte evolutie van deze verplichting. 

De studie omvat:

  • Een beschrijving van het huidige marktontwerp en van de regels die van toepassing zijn op de BRPs in de Belgische regelzone; 
  • Een evaluatie van de Day-ahead evenwichtsverplichting en de relevantie ervan op basis van een analyse van het wettelijke kader, interviews met marktspelers die in België actief zijn, een benchmark met de buurlanden, een overzicht van de literatuur over het “virtual bidding” mechanisme dat gehanteerd wordt in bepaalde Amerikaanse markten, en een analyse van de operationele processen van Elia die gebruik maken van de Day-ahead nominaties; 
  • Een vergelijking van de verschillende mogelijke evoluties van de Day-ahead evenwichtsverplichting met een aanbeveling voor de implementatie van de meest geschikte oplossing, alsook een kosten-batenanalyse van de voorgestelde oplossing. 
  • Tot slot een beschrijving van de stappen die nodig zijn voor de uitvoering van de aanbevolen oplossing. 

Elia publiceert deze studie en legt ze voor ter raadpleging van de stakeholders om hun standpunten te verzamelen over de studie in het algemeen en om feedback te krijgen over enkele specifieke vragen aangaande prioriteiten en implementatieaanpak. De feedback van de stakeholders zal dienen als input bij het finaliseren van de studie. 

Elia zal het finale studierapport van de studie uiterlijk op 23 december 2020 publiceren. 

 

Context

In België moet elke BRP na de clearing van de Day-ahead markt nominaties indienen bij Elia. Deze moeten voor ieder kwartier in evenwicht zijn, wat betekent dat de som van de interne en externe commerciële handelsprogramma's van BRPs  gelijk  moet zijn aan de som van hun fysieke (injectie/afname) nominaties. 

De huidige energietransitie, met een groeiend aandeel van intermitterende energiebronnen en nieuwe technologieën zoals vraagsturing, leidt tot en vereist dynamischere Intraday markten en maakt het steeds moeilijker om nauwkeurige Day-ahead nominaties in te dienen. Als gevolg van deze evolutie wordt de geschiktheid van de Day-ahead evenwichtsverplichting ter discussie gesteld.

In deze context is Elia begonnen met een analyse om te beoordelen of deze Day-ahead evenwichtsverplichting nog steeds relevant is, of dat deze dient te evolueren om de BRPs toe te laten hun portefeuille dichter bij real time in evenwicht te brengen zonder de veiligheid van het systeem in het gedrang te brengen.

Periode 

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van dinsdag 22 september 2020 tot en met dinsdag 20 oktober 2020 opmerkingen en suggesties te geven over het geraadpleegde document via onderstaand onlineformulier.

De belangrijkste conclusies van de studie zullen worden voorgesteld gedurende de 
vergadering van de Working Group Balancing van 24 september 2020 om een open discussie met de stakeholders aan te gaan.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.