Openbare raadpleging over Elia’s bevindingen betreffende het ontwerp van een scarcity pricing mechanisme voor implementatie in België

Onderwerp

Elia lanceert een openbare raadpleging over een studie die Elia’s bevindingen bevat betreffende het ontwerp van een scarcity pricing mechanisme voor implementatie in België. Deze studie is uitgevoerd in het kader van de 2020 stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht m.b.t. scarcity pricing.

De studie omvat, onder andere:

  • Een analyse van een studie door UCL CORE getiteld ‘Study on the general design of a mechanism for the remuneration of reserves in scarcity situations ’, zowel wat betreft de compatibiliteit met het marktontwerp, als vanuit juridisch perspectief;
  • Elia’s alternatief scarcity pricing voorstel dat haalbaar wordt geacht om op korte tot middellange termijn te worden geïmplementeerd, aangevuld met een aantal open vragen m.b.t. de algemene wenselijkheid van dit – en bij uitbreiding elk – voorstel voor een scarcity pricing implementatie voor België;
  • Een high-level implementatieplan voor de mogelijke (onder voorbehoud van een positief antwoord op bovenvermelde vragen m.b.t. de wenselijkheid) realisatie van Elia’s alternatief scarcity pricing voorstel, waarbij verschillende implementatietrajecten worden uitgewerkt.

Elia publiceert deze studie en legt ze voor ter raadpleging van de stakeholders om hun standpunten te verzamelen over de studie in het algemeen en om feedback te krijgen over enkele specifieke vragen m.b.t. de wenselijkheid van een scarcity pricing mechanisme voor België (cf. sectie 6.2 van de studie).

Elia zal het finale studierapport van de studie uiterlijk op 23 december 2020 publiceren.

 

Context

Scarcity pricing is een administratieve interventie in de energiemarket, die ervoor zorgt dat de energieprijzen tijdens momenten van schaarste stijgen en de waarde van energie reflecteren zonder afhankelijk te zijn van supra-competitieve biedingen van producenten.

Deze studie is een vervolg op eerder studiewerk uitgevoerd door CREG, UCL CORE en Elia m.b.t. scarcity pricing voor België. Meer bepaald:

Periode

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van woensdag 30 september 2020 tot en met vrijdag 30 oktober 2020 opmerkingen en suggesties te geven over het geraadpleegde document via onderstaand onlineformulier.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.