Publieke consultatie betreffende de herziening van het aansluitingscontract

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de herziening van het aansluitingscontract in lijn met het aanpassingsvoorstel van het Federaal Technisch Reglement om het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) te implementeren. De artikelen van het aansluitingscontract die ter consultatie voorliggen werden reeds uitgebreid met de marktpartijen besproken in kader van de Werkgroep Belgian Grid. 
 

Achtergrondinformatie

In juni 2020 werd er een voorstel overgemaakt aan de FOD ECONOMIE (DG Energie) tot aanpassing van het Federaal Technisch Reglement (FTR). De voorgestelde aanpassingen hebben tot doel het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) te definiëren en de impact op het aansluitingsproces, wat de reservering van capaciteit betreft, in te schrijven.

Ter voorbereiding van de aanpassing van het FTR en in parallel van de publieke consultatie over de CRM ‘Functioning Rules’, die plaats vond over de zomer, werkte Elia aan de noodzakelijke aanpassing van het aansluitingscontract. 

Het doel van de voorgestelde aanpassingen aan het aansluitingscontract is om een ‘level playing field’ te creëren tussen de verschillende aansluitingsprojecten van elektriciteitsproductie-eenheden. De bedoeling is om projecten die niet wensen deel te nemen aan de jaarlijkse veiling van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) toch de nodige ‘incentives’ te geven om hun project tijdig te realiseren. Zo wordt er vermeden dat er onnodige capaciteit wordt gereserveerd en toegewezen aan projecten die zich uiteindelijk niet zullen realiseren. Elia streeft daarbij naar een doorgedreven alineëring tussen enerzijds de CRM ‘Functioning Rules’ en het capaciteitscontract en anderzijds het aansluitingscontract. Daarom loopt deze publieke consultatie in parallel met de publieke consultatie van het capaciteitscontract (in kader van de CRM).

Deze herziening van het aansluitingscontract is gelimiteerd tot de aanpassingen die noodzakelijk zijn in kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Een grondige herziening van het aansluitingscontract zal opgestart worden in de loop van 2021. 

Naast het voorstel tot wijziging van het aansluitingscontract werd er ook een toelichtingsnota opgesteld die artikel per artikel meer uitleg geeft over de voorgestelde wijzigingen. 

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. De consultatieperiode loopt van 20 november tot en met 18 december 2020.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.