Publieke consultatie met betrekking tot de studie over een technologie-neutraal kader voor het gebruik van eenheden die niet geactiveerd kunnen worden via de FRR processen

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de studie handelend over een technologie-neutraal kader voor het gebruik van eenheden die niet geactiveerd kunnen worden via de FRR processen. Deze studie analyseert de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van het ontwikkelen van een kader om de deelname van “trage flexibiliteit” afkomstig van alle mogelijke technologieën/leveringspunten aan de uitzonderlijke balanceringsmaatregelen mogelijk te maken. Deze studie omvat:

  • Een beschrijving van de huidige mogelijkheden voor eenheden die niet geactiveerd kunnen worden via de FRR processen om bij te dragen aan het balanceren van het system in het algemeen, en aan de uitzonderlijke balanceringsmaatregelen in het bijzonder.
  • Een analyse van de toegevoegde waarde van het creëren van een kader om de deelname van “trage flexibiliteit” afkomstig van alle mogelijke technologieën/leveringspunten aan de uitzonderlijke balanceringsmaatregelen mogelijk te maken.
  • Een voorstel voor een operationeel en contractueel kader voor het organiseren van de deelname van trage flexibiliteit aan de uitzonderlijke balanceringsmaatregelen.

Achtergrondinformatie

In normale omstandigheden maakt Elia gebruik van balanceringsdiensten zoals aFRR en mRRR om residuele onbalansen in het systeem te beheren. In uitzonderlijke omstandigheden zouden de beschikbare aFRR en/of mFRR diensten ontoereikend kunnen zijn om de operationele risico’s te dekken. In navolging van Europese regelgeving zijn er specifieke procedures ontwikkeld voor het nemen van uitzonderlijke balanceringsmaatregelen om het evenwicht te beheren in zulke uitzonderlijke omstandigheden. Als onderdeel van de uitzonderlijke balanceringsmaatregelen kan Elia eenheden activeren die technische beperkingen hebben die het leveren van balanceringsidensten zoals aFRR en mFRR onmogelijk maken. Momenteel maakt Elia gebruik van de flexibiliteit op traag-startende DPSU (typisch STEG centrales) beschikbaar via het kader van de T&C Scheduling Agent (programmeringsverantwoordelijken).

Nadat er in de winter 2018-2019, als reactie op acute zorgen omtrent de bevoorradingszekerheid, tijdelijk een product geïntroduceerd werd (i.e., het zogenaamde winter product) dat als doel had bijkomende flexibiliteitsvolumes aan te trekken van DPPG die niet aangeboden konden worden binnen het toenmalige technisch en regelgevend kader, hebben marktpartijen gevraagd te analyseren of dit product omgevormd zou kunnen worden tot een permanent product om bij te dragen aan het beheer van het evenwicht in het systeem.

 

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 20 augustus 2021 tot en met 24 september 2021.
 
Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

Antwoordformulier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.