Richtlijnen voor het definiëren van substantiële modernisering op regionaal niveau

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie aangaande de richtlijnen voor het definiëren van substantiële modernisering op regionaal niveau. De nota die ter consultatie voorligt werd reeds informeel met de regionale regulatoren besproken en met de leden van de Werkgroep Belgian Grid.

Achtergrondinformatie 

De Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Europese netcode RfG) en de Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers (Europese netcode DCC) bepalen de eisen voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikers. Deze eisen zijn terug te vinden in de beslissingen van BRUGEL, CWaPE en VREG betreffende de Algemene Toepassingseisen. Artikel 4.1, a) van de Europese netcodes RfG en DCC definieert de toepasselijkheid van de eisen van deze Europese netcodes op de elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikers die als bestaand worden beschouwd in geval van een substantiële modernisering van deze elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikers.

Een substantiële modernisering vindt plaats wanneer de beoogde wijzigingen aan een bestaande installatie (productie of verbruik), op basis van beoordelingscriteria van Elia, aanzien worden als voldoende ingrijpend om gehele of gedeeltelijke conformiteit van de eisen voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikers te vereisen.

Deze richtlijnen voor het definiëren van een substantiële modernisering van elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikers die als bestaand worden beschouwd omvatten de beginselen van een substantiële modernisering, het proces van een substantiële modernisering, de criteria van een gehele of gedeeltelijke substantiële modernisering en enkele voorbeelden van een substantiële modernisering.

Voor de toepassing op het Plaatselijk vervoernet in Vlaanderen, wordt Artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC verder uitgewerkt in het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit, in artikels III.3.1.3 en III.3.1.4 voor verbruiksinstallaties en in artikels III.3.2.2 en III.3.2.3 voor productie-eenheden. Conform deze artikelen, zal deze nota na publieke consultatie ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd. 

In Wallonië en Brussel is artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC rechtstreeks van toepassing op het respectievelijk Plaatselijk transmissienet en Gewestelijke transmissienet. De nota zal ter informatie aan de CWaPE en BRUGEL worden overgemaakt. 
 

Consultatieperiode  

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor publieke consultatie voorgelegde document.  

De consultatieperiode loopt van maandag 19 april 2021 tot en met zondag 16 mei 2021

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.