Publieke consultatie betreffende het voorstel van vrijstelling van de verplichting om opwaartse en neerwaartse aFRR capaciteit afzonderlijk aan te kopen

Onderwerp

Elia lanceert een publieke consultatie betreffende het voorstel van vrijstelling van de verplichting om opwaartse en neerwaartse aFRR capaciteit afzonderlijk aan te kopen. 

Context

In artikel 32(3) van de EBGL is bepaald dat de aankoop van op- en neerwaartse aFRR capaciteit afzonderlijk moet gebeuren en dat elke transmissienetbeheerder bij de relevante regulerende instantie een voorstel kan indienen om te worden vrijgesteld van deze eis.

Elia koopt momenteel capaciteit voor aFRR aan in twee afzonderlijke veilingen. In één van die veilingen zijn zowel symmetrische aFRR-biedingen (op- en en neerwaartse capaciteit aangeboden in dezelfde bieding) als asymmetrische aFRR-biedingen toegestaan. 

Het design is momenteel in het proces om aangepast te worden. In het "toekomstig design” zullen symmetrische aFRR-capaciteitsbiedingen nog steeds zijn toegestaan.

Periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.  

De consultatieperiode loopt van 05 Oktober 2021 tot en met 05 November 2021

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.