Wijzigingen aan de algemene voorwaarden voor de balanceringdiensten (T&C FCR, T&C aFRR, T&C mFRR), hersteldiensten (T&C RSP), diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (T&C VSP), en diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer (T&C OPA, T&C SA)

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over wijzigingen aan de algemene voorwaarden voor de balanceringdiensten (T&C FCR, T&C aFRR, T&C mFRR), hersteldiensten (T&C RSP), diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (T&C VSP), en diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer (T&C OPA, T&C SA).

Achtergrondinformatie 

Elia organiseert een officiële publieke consultatie van de marktspelers omtrent wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden die opgenomen zijn in verschillende overeenkomsten of voorwaarden in overeenstemming met desbetreffende Europese netcodes.

De overeenkomsten (of Terms & Conditions “T&C”) waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen zijn:

 • Voor de balanceringdiensten1: Voorwaarden voor balancering voor frequentieherstelreserves met manuele activering (“T&C mFRR”), frequentieherstelreserves met automatische activering (“T&C aFRR”) en frequentiebegrenzingsreserves (“T&C FCR”);
 • Voor de hersteldiensten2: Voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis (“T&C RSP”);
 • Voor de diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen3: Voorwaarden voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (“T&C VSP”);
 • Voor de diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer4: Voorwaarden om op te treden als verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheidsplanning (“T&C OPA”), en programma-agent (“T&C SA”).

De Algemene Voorwaarden omvatten de bepalingen betreffende o.a. facturatie, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, herziening en beëindiging. De wijzigingen die worden voorgesteld aan de Algemene Voorwaarden omvatten:

 • De verbetering van typo’s, van inconsistenties tussen de verschillende taalversies en van inconsistenties tussen de verschillende T&Cs;
 • De verbetering van een voetnoot die op de verkeerde plaats was opgenomen;
 • Een simplificatie van Artikel I.6.4. betreffende de limieten;
 • De toevoeging van een verduidelijking in Artikelen I.7.1 (noodsituatie) en I.7.2 (alarm-, nood-, black-out- en hersteltoestand) dat behoudens uitdrukkelijke melding van Elia tot het tegendeel en/of behoudens in geval een voorziening van de toepasselijke wetgeving of reglementering anders voorziet, de dienstverlener zijn verplichtingen zoals voorzien in het Contract zal blijven vervullen in dat geval;
 • Een verduidelijking in de lijst van voorbeelden van mogelijke force majeure gevallen;
 • Een verduidelijking over hoe een situatie van force majeure aan de andere Partij dient te worden gemeld;
 • Een verduidelijking in Artikel I.10.1 (herziening) van de beëindigingsmogelijkheden in geval van wijzigingen aan het Contract;
 • De toevoeging van een Artikel over GDPR.

Gezien de aard van deze voorwaarden werd er reeds voor gekozen om deze gelijk te houden voor alle bovenvermelde diensten. Daarom wordt één publieke consultatie georganiseerd voor deze wijzigingen aan alle betrokken T&Cs. Deze wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen in werking treden voor een betrokken T&C eens een nieuwe versie van deze T&C wordt goedgekeurd en in werking treedt.

1in uitvoering van artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van de richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering

2in uitvoering van artikel 4 van de Verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet

3in uitvoering van artikel 234 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019

4In uitvoering van artikel 46, 49 en 52 van de Verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van een netcode voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet en in uitvoering van artikel 244 en artikels 246 tot 252 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op enkel de voor raadpleging voorgelegde wijzigingen.

De consultatieperiode loopt van 12 november 2021 tot en met 13 december 2021. 

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

Antwoordformulier 

Gelieve via het online formulier te reageren op deze publieke consultatie: 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.