Publieke consultatie rond het scenariorapport

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie rond het scenariorapport dat voortkomt uit de 'Task Force Scenarios'. 

Achtergrondinformatie

In 2021 werd een 'Task Force Scenarios' georganiseerd. Het doel van deze Task Force is de co-creatie van storylines en scenario’s voor vraag en aanbod van elektrische energie. De finale output van dit jaarlijks co-creatie proces is de publicatie van een Belgisch scenariorapport, dat als basis zal gebruikt worden in de door Elia uitgevoerde studies. Deze publieke consultatie behandelt dit scenariorapport. Indien gewenst kan hier extra informatie gevonden worden rond de Task Force

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van 15/11/2021 tot en met 12/12/2021. Teneinde een vlotte publicatie van het finale scenariorapport te garanderen voor eind 2021 ontvangen we graag uw feedback zo snel mogelijk. 

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.