Publieke consultatie over de verbetering van de kwaliteit van de inputgegevens voor congestiebeheer in het kader van een CREG incentive.

Thema

Vandaag lanceert Elia een publieke consultatie over de verbetering van de kwaliteit van de inputgegevens voor congestiebeheer in het kader van een CREG incentive.

 

Achtergrondinformatie

Het doel van het rapport is een overzicht te geven van de huidige modelleringspraktijken (opbouw van individueel en gezamenlijk gridmodel) en transparantie te geven over de huidige kwaliteit van de inputgegevens voor congestiebeheer. Het rapport omvat eveneens een analyse van de hoofdoorzaken van afwijkingen in de inputgegevens (verschillende forecasts, bv. wind, zon, belasting, ...) en mogelijke oplossingen voor verbetering. Het doel van de incentive is niet om afzonderlijke forecasts te verbeteren, maar om de nadruk te leggen op verbeteringen en ontwikkelingen inzake beslissingen rond congestiebeheer op een goed niveau te houden en onnodige kosten te vermijden. De publieke consultatie zal de gelegenheid bieden om verdere vragen over dit topic te stellen en behoeften aan verdere analyse of ideeën voor oplossingen te delen.

Consultatieperiode

Elia nodigt de stakeholders uit om hun opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document in te dienen.

De raadplegingsperiode loopt van 10 juni 2022 tot en met 15 juli 2022.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport, samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief de namen) op de website publiceren, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. In het eindverslag dat tegen het einde van het jaar gepubliceerd zal worden, zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de opmerkingen en feedback van marktpartijen. Het eindverslag zal eveneens een meer uitgewerkte roadmap naar de toekomst omvatten.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.