Investeringsplan Vlaams Gewest 2022 - 2032

Onderwerp

Elia organiseert een publieke consultatie over het Investeringsplan Vlaams Gewest 2022 - 2032 in lijn met het energiedecreet, meer bepaald met betrekking tot de daarin opgenomen bepalingen inzake de investeringsplannen (artikel 4.1.19) en de verplichting voor het tweejaarlijks indienen van dit plan bij de VREG.

Context

In het kader van het energiedecreet artikel 4.1.19 is Elia, als zijnde beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, verplicht tweejaarlijks een investeringsplan voor het Vlaams Gewest in te dienen bij de VREG.

Voorliggend investeringsplan omvat verschillende elementen. Enerzijds een gedetailleerde raming van de huidige en toekomstige capaciteitsbehoeften van het net in kwestie en van decentrale productie met aanduiding van de onderliggende hypothesen. Anderzijds de belangrijkste infrastructuur die de eerstvolgende tien jaar aangelegd of vernieuwd moet worden en de daaraan gerelateerde besliste investeringen. En tot slot een overzicht van de investeringen die de eerstkomende drie jaar gedaan moeten worden met een tijdschema voor deze investeringsprojecten.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.