Publieke consultatie met betrekking tot de studie over aankoopstrategieën voor een dynamische berekening van de FRR-middelen

Onderwerp

Elia lanceert een openbare raadpleging over zijn studie over de aankoopstrategieën voor een dynamische berekening van de FRR-middelen. Het betreft een vervolgstudie over de dagelijkse voorspelling van niet-gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie die in 2021 is gepubliceerd. Doel is de opportuniteiten en risico's te beoordelen van aankoopstrategieën die een dynamische berekening van de bijdrage van niet-gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie mogelijk maken en dit bij de vaststelling van de vereisten voor balanceringscapaciteit. De studie omvat:

  • Aankoopstrategieën voor het verrekenen van niet-gecontracteerde in de toewijzing van balanceringsmiddelen;
  • identificatie van risico's, inclusief betreffende operationele veiligheid en marktstabiliteit;
  • aanbevelingen en een roadmap ter implementatie

Na deze raadpleging zal het rapport door Elia worden voltooid en gepubliceerd. 

 

Context

In overeenstemming met artikel 228 van het Belgisch federaal technisch reglement bepaalt Elia de dimensioneringsregels voor de Frequentieherstelreserves of "FRR" (ook aFRR en mFRR genoemd). De laatste jaren heeft Elia zich toegespitst op de invoering van dynamische dimensioneringsmethodologieën, d.w.z. de berekening van de reservecapaciteitsnoden voor de volgende dag op basis van de verwachte systeemrisico's. 

Met deze studie breidt Elia het toepassingsgebied uit tot de berekening van de volumes van de balanceringsmiddelen om de nood aan reservecapaciteit te dekken.Tot nu toe werden deze gedekt door middel van een "statische" berekening van de beschikbare niet-gecontracteerde balanceringsenergiebiedingen, het delen van reserve en balanceringscapaciteit. Hoewel de huidige methodologie aan alle wettelijke vereisten voldoet, onderzoekt Elia met deze studie de mogelijkheid om een dynamische berekening in te voeren van de bijdrage van niet-gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie bij de bepaling van de behoeften aan balanceringscapaciteitt voor de volgende dag. Deze studie is de tweede stap in een roadmap ter implementatie die in 2021 werd voorgesteld en waarin de voorspelbaarheid van de niet-gecontracteerde biedingen voor balanceringsenergie voor de volgende dag werd aangetoond. 

Noteer dat de studie wordt aangevuld met een bijlage die de volledige studie van de consultant Compass Lexecon bevat, met inbegrip van de gedetailleerde analyses van verschillende aankoopstrategieën, alsook de conclusies van de workshops met marktpartijen.  Deze annex worden ter informatie bijgevoegd maar behoort niet tot het onderwerp van de consultatie

Periode

Elia nodigt de belanghebbenden uit om opmerkingen en suggesties over het geraadpleegde document in te dienen via het onderstaande online formulier tijdens de consultatieperiode van 15 september 2022 tot 13 oktober 2022.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.