Formele publieke consultatie van de CRM-werkingsregels

Onderwerp

Elia start een formele publieke consultatie van de stakeholders over de werkingsregels van het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme ("CRM"). De consultatie loopt van vrijdag 25 november 2022 tot woensdag 4 januari 2023.

Context

Deze publieke consultatie vindt plaats in het kader van Art. 7 undecies §12 van de Elektriciteitswet. 

Dit voorstel bevat de wijzigingen die Elia wenst aan te brengen aan de huidige set van werkingsregels zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 30 mei 2021. De voornaamste voorgestelde aanpassingen werden gepresenteerd aan de stakeholders in de Werkgroep Adequacy. Na de openbare raadpleging zal een raadplegingsverslag worden opgesteld, zullen de werkingsregels worden bijgewerkt op basis van de ontvangen commentaren en formeel ter goedkeuring aan de CREG worden voorgelegd tegen ten laatste 1 februari 2023. Het formele validatieproces van deze werkingsregels die van toepassing zijn op de Y-4 veiling voor de leveringsperiode die aanvangt op 1 november 2027 zal naar verwachting worden afgerond met een publicatie door Elia en de CREG ten laatste op 15 mei 2023. De tekst wordt vervolgens opgenomen in een Koninklijk Besluit dat in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Periode

Stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties binnen vijf weken na de start van de consultatie kenbaar te maken. De feedback wordt dus uiterlijk op woensdag 4 januari 2023 om 18.00 uur verwacht.

De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier, waar het niveau van vertrouwelijkheid kunt aangeven. Het is belangrijk te weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en op het einde van de raadpleging op zijn website zal publiceren, tenzij de respondent in zijn antwoord om vertrouwelijkheid verzoekt. Gelieve te noteren dat alle ontvangen feedback (ook de vertrouwelijke) gedeeld kan worden met de leden van het opvolgingscomité van de CRM ("Comité de Suivi") dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie-DG Energie, de federale regulator CREG, het kabinet van de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten en Elia, tenzij de stakeholder expliciet aangeeft dat dit niet toegestaan is.

In geval van vragen, gelieve contact op te nemen met taskforce.CRM@elia.be.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.